Vladárka je potok na hornom Pohroní, na území okresu Banská Bystrica.[1] Je to pravostranný prítok Zolnej, má dĺžku 7,4 km a je tokom V. rádu.

Preteká Zvolenskou kotlinou, kde aj pramení v podcelku Bystrická vrchovina, na juhovýchodnom svahu Stráže (697,4 m n. m.), v nadmorskej výške približne 570 m n. m., severne od obce Poniky. Od prameňa tečie severojužným smerom cez Ponickú Lehôtku, následne juhozápadným smerom cez Poniky, sprava priberá prítok spod kóty 601,1 m, stáča sa na juh a na okraji spomenutej obce priberá ľavostranný prítok z oblasti Maďarovho dielca. Ďalej sa stáča na západ, sprava priberá prítok vytekajúci z Oraveckého prameňa, opätovne sa stáča na juhojuhozápad a preteká obcou Oravce. Severne od susednej obce Čačín ústi v nadmorskej výške cca 407 m n. m. do Zolnej.[2]

Referencie

upraviť
  1. Názvy vodných tokov [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, [cit. 2022-04-15]. Dostupné online.
  2. Mapový portál HIKING.SK [online]. Denník N, [cit. 2022-04-15]. Dostupné online.