Vlajka Moravy

symbol historického územia

Vlajka Moravy je odvodená z krajinských farieb schválených moravským krajinským snemom v roku 1848 – zlatej a červenej, s dvomi vodorovnými pruhmi: zlatý hore, červený dole. Vlajka je farbami aj usporiadaním totožná s vlajkami niektorých miest, napríklad pražskou, českobudejovickou, varšavskou, kladskou alebo vlajkou estónskej Kundy. Z dôvodu možnej zámeny používa veľa priaznivcov moravského hnutia variant vlajky so zlato-červeno kockovanou orlicou, moravským krajinským znakom.[1]

Moravská vlajka vo farbách schválených moravským krajinským snemom v roku 1848
Iná vlajka, používaná priaznivcami moravského hnutia zobrazujúci staršiu strieborno-červeno kockovanú orlicu - moravského orla. Historická vlajka moravskej krajiny v podobe modrého listu s červeno-bielo kockovanú orlicou so žltou korunou a zbrojou.[2][3][4]
Najstaršie dochované farebné zobrazenie znaku markgrófskej Moravy.

História moravskej vlajkyUpraviť

Najstaršia históriaUpraviť

 
Markgróf Jošt Luxemburský, zástava s bielo-červenou šachovnicou moravského orla v Kodexe Gelnhausen (z 14/15. storočia).

História moravskej vlajky, respektíve zástavy (ktorá je na rozdiel od vlajky pevne spojená so žrďou) je veľmi pestrá a začína v 13. storočí na pozadí usporiadania vzťahov medzi Čechmi a Moravou v rámci budovania centralizovanej monarchie posledných Přemyslovcov. Najstaršia zmienka o moravskej vlajke a jeho farbách je z kroniky Otakara Štýrskeho z prelomu 13. a 14. storočia. Ide o opis bitky pri Kressenbrunne, ktorá sa odohrala 12. júla 1260. Znaky Čiech a Moravy v kronike Bela IV. farbisto opísal jeho pobočník Jindřich Preissler. Na čele nastupujúceho českého vojska išiel Přemysl Otakar II., v ktorého blízkosti povievala zástava s bielym levom na červenom zamate a vedľa neho zástava s červeno-bielou šachovnicou moravského orla.[3][5][6] Neskôr sa farebnosť vlajky odvodzovala od farebnosti heraldického znaku.[2]

Od doby vlády Přemysla Otakara II. reprezentuje titul markgrófa moravského znak strieborno-červeno šachovaného orla so zlatou korunou a pazúrmi, ktorý pozerá vpravo a je umiestnený na modrom štíte.[7][8] Najstaršie zobrazenie šachovaného orla sa nachádza v Gozzoburgu. Freskova výzdoba sálu tunajšieho hradu v Kremži bola namaľovaná najneskoršie okolo roku 1270 (1269), alebo súvisí s novo postavenou Katarínskou kaplnkou (1267), rozhodne po 1262.[9]

Po roku 1992Upraviť

Podľa zákona o štátnych symboloch Českej republiky (zákon č. 3/1993 Sb., prijatý parlamentom) zo 17. decembra 1992, platný od 29. decembra 1992, účinný od 1. januára 1993) je vlajka ČR (česká vlajka) jedným zo štátnych symbolov. Farby na vlajke sú modrá (žrďový klin), biela a červená (horný a dolný pruh).

Ešte pred vznikom Českej republiky bola pre legitimizáciu farieb modrá farba žrďového modrého klinu štátnej vlajky vyložená, okrem iného, ako farba historickej krajiny Morava (§ 4 Státní vlajka: „Její barvy mají odpovídat základním polím na státním znaku, v případě České republiky tedy barvám erbu českého a moravského. (...) Navrhovaná vlajka České republiky vznikla na základě dlouhých odborných historických a politických jednání, jejichž výsledkem byl zákon č. 252/Sb. ze 30. 3. 1920, jako vlajka nového československého státu, o jehož zrod se zasloužili především politici a občané české národnosti. Původní česká bílo-červená vlajka, odvozená od barev českého znaku, byla doplněna klínem, jehož modrá barva byla převzata nejen ze znaku slovenského, ale i z moravského a podkarpatoruského. (...).“).[10][11]

Odborné vexilologické stanoviskoUpraviť

Odborný vexilologický postoj k moravskej krajinskej vlajke z 1. júna 2013: „Vzhľadom k súčasnej neexistencii zemského zriadenia v ČR nemôže existovať ani oficiálna zemská vlajka Moravy. V súčasnej dobe je moravská identita štátoprávne vyjadrená a zastúpená na krajských vlajkách v podobe poľa s moravskou orlicou (podobne ako so sliezskou orlicou), ktorá je prevzatá z veľkého štátneho znaku ČR. Ďalšie, v súčasnej dobe sa vyskytujúce vlajky a zástavy s moravskými symbolmi, považujeme za symboly historické, v minulých obdobiach na území Moravy používané, ktoré možno ako historické vlajky a zástavy vyvesovať, no vždy v poradí až za vlajkami oficiálnymi, teda za vlajkou štátnou, krajskou, mestskou a obecnou. Ako historicky najvhodnejšou moravskou vlajkou a zástavou sa javí ich najstaršia doložená podoba, teda modrý list s bielo-červenou šachovnicovou orlicou.“[2]

ReferencieUpraviť

 1. . Dostupné online.
 2. a b c SVOBODA, Zbyšek; FOJTÍK, Pavel; EXNER, Petr. Odborné vexilologické stanovisko k moravské vlajce [online]. Brno : Česká vexilologická společnost, 2013, [cit. 2017-08-20]. S. 3319, 3320. Dostupné online.
 3. a b PÍCHA, František. Znaky a prapory v kronice Ottokara Štýrského [online]. Brno : Česká vexilologická společnost, 2013. S. 3320–3324.
 4. ŠKODA, Tomáš. Den za Moravu – fotogalerie [online]. Brněnský deník, 2010-09-25, [cit. 2010-10-02]. Dostupné online.
 5. . Dostupné online.
 6. . Dostupné online.
 7. VOJTÍŠEK, Václav. Naše státní znaky (staré a nynější). Praha : Vesmír, 1921. S. 21. (Czech)
 8. PÍCHA, František. O klenotu znaku moravského markraběte [online]. Brno : 2011. S. 7-32. (česky)
 9. KREJČÍK, Tomáš; PÍCHA, František. Český a moravský znak ve znakové galerii v Gozzoburgu v Kremsu [online]. Brno : 2009. S. 49-57. (Czech)
 10. . Dostupné online.
 11. . Dostupné online.