Vlakové zabezpečovacie zariadenie

Vlakové zabezpečovacie zariadenie alebo vlakový zabezpečovač je technické zariadenie používané na železnici na niektorých tratiach. Prenáša návestne znaky na hnacie vozidlo, na základe ktorých kontroluje rušňovodiča, či dodržiava limitné parametre jazdy vlaku. V prípade ich porušenia (prekročenie rýchlosti či nereagovanie na návesť STOJ) vlak samočinne zastaví.

Funkcie vlakového zabezpečovača:

 • informovanie rušňovodiča o návestnom znaku návestidla, ku ktorému sa vlak blíži
 • kontrola bdelosti rušňovodiča (tlačidlo bdelosti)

Delenie

upraviť
 • Podľa spôsobu prenosu informácií:
  • bodové
  • líniové – dávajú informáciu súvisle
  • kombinované
 • Podľa spôsobu spracovania informácii:
  • kategória A – automatické vedenie vlaku
  • kategória B – kontrola rýchlosti a bdelosti rušňovodiča
  • kategória C – kontrola bdelosti rušňovodiča

Vlakový zabezpečovač na Slovensku

upraviť

Vlakový zabezpečovač pracuje na železničných tratiach na Slovensku na dvoch kmitočtoch. Na neelektrifikovaných tratiach a tratiach s jednosmernou trakčnou sústavou na kmitočte 50 Hz, na tratiach so striedavou trakčnou sústavou na kmitočte 75 Hz.