Zvyškové napätie

(Presmerované z Vlastné pnutie)

Zvyškové napätia alebo vnútorné napätia alebo vlastné napätia (nesprávne pnutia) sú napätia v telese, ktoré ostávajú po procese zaťaženia aj keď už na teleso nepôsobí nijaká vonkajšia sila. Napríklad ak vznikajú pri odlievaní materiálov a nesprávnom ochladzovaní alebo kalení. Alebo napríklad pri vyrazení jamky do povrchu (v strede tlakové na okraji ťahové). Čiastočne sa odstraňujú popúšťaním alebo bainitovaním. Znížiť sa dajú ale už aj zahriatím v horúcej vode (pri 100 °C).

Navonok ich nie je vidieť, lebo sú vo vnútornej rovnováhe, ale ovplyvňujú životnosť materiálu a môžu byť ťahové a tlakové.

DruhyUpraviť

ŤahovéUpraviť

Materiál je pod povrchom roztiahnutý - znižujú životnosť a maximálne mechanické zaťaženie (ľahšie sa prehnú alebo roztrhnú).

TlakovéUpraviť

Materiál je na povrchu stlačený, napr. za studena zlisovaný. Povrchové tlakové vlastné pnutia zvyšujú životnosť obrobku . Prirobiť sa dajú tiež napr. gulôčkovaním, t. j. hromadným pieskovaním drobnými oceľovými (alebo inými) gulôčkami. Znižujú únavu materiálu.

Vznikajú aj pri sústružení.

KlasifikáciaUpraviť

  • Trieda I. Makroskopické- vznikajú hlavne pri technolog. procesoch ako tváranenie, obrábanie, spájanie. Pôsobia vo veľkých objemoch,majú rozhodujúci vplyv na na úžitkové vlastnosti.
  • Trieda II. Pôsobenie cez viacero kryštálov- pôsobia v zrnách kovov.
  • Trieda III. Vnútrokryštálové- pôsobia v atómoch kovov( čiarové poruchy- dislokácie, bodové p.- vakancie, plošné p.- hranice zŕn)

Zvyškové napätia II. a III. druhu majú len malý vplyv na mchanické a fyzikálno metalurgické vlastnosti materiálov