Vlastníctvo (všeobecne)

Vlastníctvo je súbor procesov vzniku a udržiavania vlastnenia nejakej entity alebo entít. Subjekt vlastnenia (vlastníctva) sa nazýva vlastník.

Vznik vlastnenia entity sa označuje ako jej privlastňovanie. Medzi vlastníkom a vlastneným sa utvára vlastnícky vzťah, ktorý umožňuje vlastníkovi disponovať tým, čo vlastní.

Najčastejšie sa vypracúvajú ekonomické a právne pojmy vlastníctva (pozri vlastnícke právo).

Iné projektyUpraviť

Externé odkazyUpraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.