Vlastnosť (charakteristika)

Vlastnosť je to, čo je spoločné triede entít a čo ich odlišuje od iných. Vlastnosť je všetko, čo predmet má, a teda má nielen aspekt kvalitatívny, ale aj kvantitatívny, javový i podstatový. Vlastnosť je predmetom skúmania tak kvalitatívnej ako aj kvantitatívnej analýzy. Odhalenie vlastností je jedným z hlavných cieľov poznávania.

Pozri aj upraviť

Iné projekty upraviť

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.