Vnútorné Kraňsko alebo Vnútorné Kranjsko alebo Vnútorné Kransko (slov. Notrjanska, nem. Innerkrain) je jeden z tradičných regiónov Slovinska. Je to časť historickej habsburskej korunnej krajiny Kraňsko.

Vnútorné Kraňsko v Slovinsku