Vnútorné kvantové číslo

Vnútorné kvantové číslo je kvantové číslo charakterizujúce typy elementárnych častíc.

Rozlišujú sa: