Baryónové číslo

Baryónové číslo je celkový počet baryónov mínus počet antibaryónov v danom systéme (napríklad vo vesmíre). Toto číslo dáva predstavu o kozmickej asymetrii medzi hmotou a antihmotou.