Baryóny sú skupina častíc. Spolu s mezónmi patria medzi hadróny.

Je to skupina častíc, obsahujúcich protóny a neutróny, čiže „obyčajnú (žiarivú) hmotu“. Baryóny sú masívne častice s polocelým spinom (čiže sú to fermióny).

Delia sa na:

Ako všetky hadróny, pozostávajú z kvarkov a podliehajú silnej interakcii (reagujú na jadrovú silu), ktorá drží pokope kvarky a drži pokope nukleóny v jadrách atómov.

Na rozdiel od mezónov pozostávajú z troch kvarkov (mezóny z kvarku a antikvarku).