Vodná plocha (záhradná stavba)

Záhradné vodné plochy - patria sem jazierka, potôčiky, vodné nádrže, vodopády, kaskády, vodomety, vodotrysky a bazény.

Jazierka, potôčiky a vodné nádržeUpraviť

Dodávajú záhrade osobitý ráz. Voda pôsobí blahodárne, preto ju často pridávame do kompozície záhrady. Minimálne hĺba jazierok je 300 mm (môžeme ju opticky zväčšiť natrením dna na čierno). Obruba musí byť vyššia minimálne o 50 mm. Dno vodnej plochy izolujeme použitím geotextílie, lepenky a asfaltového náteru. V jazierkach môžu byť nášlapné kamene, ktoré umožňujú osadzovanie vodných rastlín. Jazierko musí obsahovať výpustné odpadové potrubie, a ak budú v jazierku živé organizmy, je potrebné zabezpečiť okysličovanie.

Vodopády, kaskády a vodometyUpraviť

Navrhujú sa samostatne pre jedno jazierko alebo sústavu jazierok. Navrhujú sa pre malý prietok vody s použitím čerpadla. V zimných mesiacoch sa doporučuje vody vypustiť.

Ekologická vodná nádržUpraviť

Je viacúčelová vodná plocha určená na kúpanie, chov okrasných rýb a vodné rastliny. Jednotlivé zóny nádrže sú spojené do jednej plochy, ale pod hladinou sú rozdelené na plytkú a hlbšiu zónu.

BazényUpraviť

Bazény sa stavajú kvôli kúpaniu a plávaniu. Situovanie bazéna je na chránenom slnečnom mieste v blízkosti domu. Okolie bazéna musí byť dostatočne priestranné, aby umožňovalo slnenie a malo by byť chránené pred cudzími pohľadmi (napríklad živým plotom). Materiál používame - železobetón, plast alebo bazénovú fóliu.