Vodorovnosť alebo horizontálnosť je rovnobežnosť s vodnou hladinou. Opakom je zvislosť.