Zvislosť alebo vertikálnosť je kolmosť na vodnú hladinu. Opakom je vodorovnosť.