Vozovňa Solivar

Vozovňa Solivar je trolejbusová vozovňa v Prešove, ktorá sa začala používať 2. októbra 1995. Odľahčila starú vozovňu od 15 trolejbusov a umožnila parkovanie trolejbusom z prvých a posledných spojov na Sekčove, Solivare, na železničnej stanici či na Budovateľskej ulici, čím došlo k úspore prázdnych kilometrov.

SúčasnosťUpraviť

Od roku 2000 sa tu za bežných podmienok trolejbusy neodstavujú. Využíva sa len príležitostne pri pri výlukách, napríklad v lete 2006, kedy prebiehala rekonštrukcia výhybiek a trolejového vedenia v okolí vjazdu do vozovne Šarišské Lúky; alebo v roku 2009, kedy sa opravovala križovatka na Námestí mieru a premávala iba linka 38. Tiež sa tu odstavujú vyradené vozidlá.

Priestory vozovne Dopravný podnik mesta Prešov, a. s. preto prenajíma súkromným prepravným spoločnostiam.

BudúcnosťUpraviť

S ďalším prevádzkovaním vozovne pre trolejbusovú dopravu sa teraz neuvažuje.[chýba zdroj] Opodstatnenie by teoreticky mohla získať pri náraste počtu vozidiel, alebo po výstavbe trolejovej trate na priľahlé sídlisko Šváby.