Vrbovec (prítok Hrona)

Vrbovec je vodný tok vo východnej časti Podunajskej nížiny, preteká územím okresu Levice. Je to pravostranný prítok Hrona, meria 23,2 km a je tokom III. rádu.

Vzniká v Hronskej pahorkatine, juhozápadne od obce Lok, pod kótou 170,5 m. Tečie viac-menej juhovýchodným smerom cez poľnohospodársku krajinu Hronskej tabule. Na hornom konci toku sa výraznejšie horizontálne stáča a sprava priberá Hornopialsky kanál. Preteká okrajom obce Bajka, popri samotách Horný Fizík a Svodovský dvor a mestom Želiezovce. Juhovýchodne od mesta, v priestore lužných lesov, ústi v nadmorskej výške okolo 129 m n. m. do Hrona.