Vrodená imunitná vada

Vrodená imunitná vada je dôsledkom poruchy odpovede vrodeného imunitného systému, ktorá znižuje reakciu na infekciu. Tieto defekty sa môžu vyskytnúť v monocytoch, neutrofiloch, prirodzených zabíjačských bunkách, bazofiloch, žírnych bunkách alebo proteínoch komplementu.[1]

TypyUpraviť

Defekt Toll-like receptorov (TLRs)Upraviť

Je známych niekoľko imunodeficiencií TLR, ktorých príčina spočíva v poruche bunkových proteínov, ktoré sa podieľajú na prenose správy z TLRs do jadra. Tieto poruchy v signalizácii vedú k zlyhaniu produkcie cytokínov, ktoré sú dôležitou súčasťou v boji proti bakteriálnym infekciám. Medzi poruchy tohto typu patrí napr. defekt MyD88, IRAK-4, UNC93B a tiež mutácie TLR3.[2]

Defekt MyD88Upraviť

Defekt génu myeloidnej diferenciácie primárnej odpovede 88 (MyD88) je porucha vrodeného imunitného systému. Patrí k zriedkavému primárnemu imunodeficientnému ochoreniu, ktoré je charakterizované zvýšenou náchylnosťou na určité typy bakteriálnych infekcií. Pacienti trpia abnormálne častými a závažnými infekciami, ktoré sú spôsobené podskupinou baktérií známych ako pyogénne baktérie, napr. Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae a Pseudomonas aeruginosa. Avšak postihnutí jedinci majú normálnu rezistenciu voči iným bežným baktériám, vírusom, hubám a parazitom.[3] Defekt MYD88 je spôsobený mutáciami v géne MYD88 a dedí sa autozomálne recesívnym spôsobom. MYD88 gén je zodpovedný za vznik proteínu, ktorý hrá dôležitú úlohu pri stimulácii odpovede imunitného systému na bakteriálnu infekciu.[4] MyD88 proteín je súčasťou signalizačnej dráhy, ktorá sa podieľa na včasnom rozpoznávaní patogénov a iniciácii zápalu v boji proti infekcii. Táto signálna dráha je súčasťou vrodenej imunitnej odpovede. Väčšina ľudí s týmto ochorením má prvú bakteriálnu infekciu pred dosiahnutím veku 2 rokov života a tieto infekcie môžu vážne ohroziť život. Infekcie sa stávajú menej časté až v období 10. roku života.[5]

Defekt IRAK4Upraviť

Imunodeficiencia kinázy súvisiacej s receptorom interleukínu-1 (IRAK 4) je dedičnou poruchou imunitného systému.[6] Toto imunitné ochorenie vedie k opakovaným infekciám spôsobeným pyogénnymi baktériami ako napríklad Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus a Pseudomonas aeruginosa. Väčšina pacientov trpí invazívnymi bakteriálnymi infekciami, ktoré môžu spôsobiť septikémiu, meningitídu alebo taktiež postihujú kĺby, čo môže viesť k zápalu a artritíde.[7] Tieto invazívne infekcie môžu spôsobiť poruchy tkaniva a vznik abscesov na vnútorných orgánoch. Okrem toho pacienti môžu  trpieť infekciami horných dýchacích ciest, očí alebo kože. Väčšina pacientov má prvú bakteriálnu infekciu pred dosiahnutím 2 rokov života  a infekcie môžu byť v detstve život ohrozujúce. Infekcie s pribúdajúcim vekom ubúdajú.[8]

Defekt UNC93B a mutácia TLR3Upraviť

UNC93B1 je veľmi dôležitá signálna molekula, ktorá sa podieľa na produkcii interferónu, ktorý zohráva kľúčovú úlohu pri usmrcovaní vírusov. Signalizácia prostredníctvom TLR 3 (7, 8 a 9) indukuje produkciu interferónov, ktoré sa následne naviažu na RNA vírusu a zničia ho.  Následkom defektov molekúl UNC93B1 a TLR3 je napr. náchylnosť na encefalitídu spôsobenú vírusom herpes simplex (HSV-1) v dôsledku zníženej produkcie interferónov v centrálnej nervovej sústave.[5]

Porucha v signalizácii interferónu-y (IFN-y) a interleukínu-12 (IL-12)Upraviť

Porucha dráhy IFN-y / IL-12 patrí k zriedkavým vrodeným imunitným vadám. Je charakterizovaná náchylnosťou na salmonelové infekcie a tiež na mykobaktérie. Mykobaktérie patria k rodine baktérií, ktoré spôsobujú tuberkulózu a iné súvisiace infekcie.[9] Toto ochorenie sa zvyčajne prejavuje u detí po očkovaní proti tuberkulóze. Ďalšími typickými príznakmi môžu byť rôzne kožné infekcie, opuchnuté lymfatické uzliny alebo infekcie krvného riečiska so zväčšenou pečeňou a slezinou.[10]

DiagnózaUpraviť

Pacienti s vrodenými imunitnými vadami majú všeobecne neporušený adaptívny imunitný systém s normálnymi hladinami protilátok a T-buniek. Hlavným príznakom je zvýšená hladina eozinofilov v krvi, ale môže sa vyskytovať aj zvýšená hladina imunoglobulínu E (IgE). V priebehu diagnostiky sa meria produkcia cytokínov po stimulácii bielych krviniek bakteriálnymi produktmi. Funkčné testy TLR sú dostupné prostredníctvom komerčných referenčných laboratórií. Pri abnormálnych výsledkoch testov sa zvyčajne vykonáva opakované testovanie a taktiež genetické testovanie.[11]

LiečbaUpraviť

Bežná liečba týchto vrodených imunitných defektov zvyčajne zahŕňa antibiotiká na liečbu akútnych infekcií. Taktiež sa využívajú profylaktické antibiotiká. Pri niektorých pacientoch je potrebná imunoglobulínová liečba.[11]

ReferencieUpraviť

 1. ALLENSPACH, Eric; TORGERSON, Troy R.. Autoimmunity and Primary Immunodeficiency Disorders. Journal of Clinical Immunology, 2016-05-01, roč. 36, čís. 1, s. 57–67. Dostupné online [cit. 2018-02-16]. ISSN 0271-9142. DOI10.1007/s10875-016-0294-1. (po anglicky)
 2. MAGLIONE, Paul J.; SIMCHONI, Noa; CUNNINGHAM-RUNDLES, Charlotte. Toll-like receptor signaling in primary immune deficiencies. Annals of the New York Academy of Sciences, 2015-11, roč. 1356, čís. 1, s. 1–21. PMID: 25930993 PMCID: PMC4629506. Dostupné online [cit. 2018-02-16]. ISSN 0077-8923. DOI10.1111/nyas.12763.
 3. VON BERNUTH, Horst; PICARD, Capucine; JIN, Zhongbo. Pyogenic Bacterial Infections in Humans with MyD88 Deficiency. Science (New York, N.Y.), 2008-08-01, roč. 321, čís. 5889, s. 691–696. PMID: 18669862 PMCID: PMC2688396. Dostupné online [cit. 2018-02-16]. ISSN 0036-8075. DOI10.1126/science.1158298.
 4. Functional assessment of the mutational effects of human IRAK4 and MyD88 genes. Molecular Immunology, 2014-03-01, roč. 58, čís. 1, s. 66–76. Dostupné online [cit. 2018-02-16]. ISSN 0161-5890. DOI10.1016/j.molimm.2013.11.008. (po anglicky)
 5. a b PICARD, Capucine; CASANOVA, Jean-Laurent; PUEL, Anne. Infectious Diseases in Patients with IRAK-4, MyD88, NEMO, or IκBα Deficiency. Clinical Microbiology Reviews, 2011-7, roč. 24, čís. 3, s. 490–497. PMID: 21734245 PMCID: PMC3131061. Dostupné online [cit. 2018-02-16]. ISSN 0893-8512. DOI10.1128/CMR.00001-11.
 6. Characterization of the interleukin 1 receptor-associated kinase 4 (IRAK4)-encoding gene in salmonid fish: The functional copy is rearranged in Oncorhynchus mykiss and that factor can impair TLR signaling in mammalian cells. Fish & Shellfish Immunology, 2014-01-01, roč. 36, čís. 1, s. 206–214. Dostupné online [cit. 2018-02-16]. ISSN 1050-4648. DOI10.1016/j.fsi.2013.11.005. (po anglicky)
 7. MAGLIONE, Paul J.; SIMCHONI, Noa; BLACK, Samuel. IRAK-4 and MyD88 deficiencies impair IgM responses against T-independent bacterial antigens. Blood, 2014-12-04, roč. 124, čís. 24, s. 3561–3571. PMID: 25320238 PMCID: PMC4256908. Dostupné online [cit. 2018-02-16]. ISSN 0006-4971. DOI10.1182/blood-2014-07-587824.
 8. PICARD, Capucine; VON BERNUTH, Horst; GHANDIL, Pegah. Clinical Features and Outcome of Patients With IRAK-4 and MyD88 Deficiency. Medicine, 2010-11, roč. 89, čís. 6, s. 403–425. PMID: 21057262 PMCID: PMC3103888. Dostupné online [cit. 2018-02-16]. ISSN 0025-7974. DOI10.1097/MD.0b013e3181fd8ec3.
 9. ROSENZWEIG, Sergio D.; HOLLAND, Steven M.. Defects in the interferon-γ and interleukin-12 pathways. Immunological Reviews, 2005-02-01, roč. 203, čís. 1, s. 38–47. Dostupné online [cit. 2018-02-16]. ISSN 1600-065X. DOI10.1111/j.0105-2896.2005.00227.x. (po anglicky)
 10. Interferon-γ and interleukin-12 pathway defects and human disease. Cytokine & Growth Factor Reviews, 2000-12-01, roč. 11, čís. 4, s. 321–333. Dostupné online [cit. 2018-02-16]. ISSN 1359-6101. DOI10.1016/S1359-6101(00)00010-1. (po anglicky)
 11. a b RAJE, Nikita; DINAKAR, Chitra. Overview of Immunodeficiency Disorders. Immunology and allergy clinics of North America, 2015-11, roč. 35, čís. 4, s. 599–623. PMID: 26454309 PMCID: PMC4600970. Dostupné online [cit. 2018-02-16]. ISSN 0889-8561. DOI10.1016/j.iac.2015.07.001.