Vstrekovacia dýza slúži na dokonalé rozprášenie palivaspaľovacom priestore motora.

Otvory vstrekovacej dýzy v hrote vstrekovača

Typy vstrekovacích dýz upraviť

  • jednootvorová
  • viacotvorová
  • čapová