Vstrekovacia dýza

Vstrekovacia dýza slúži na dokonalé rozprášenie palivaspaľovacom priestore motora.

Otvory vstrekovacej dýzy v hrote vstrekovača

Typy vstrekovacích dýzUpraviť

  • jednootvorová
  • viacotvorová
  • čapová