Vydumanec (prítok Šemšianskeho potoka)

Vydumanec je potok v Above, na území okresu Košice-okolie.[1] Je to ľavostranný prítok Šemšianskeho potoka, meria 4 km a je tokom VIII. rádu.

Vydumanec
potok
Zdrojnica Volovské vrchy
Ústie Šemšiansky potok
Dĺžka km
Povodie Bodva
Rád toku VIII.
Hydrologické poradie 4-33-01-051
Číslo recipienta 4-33-01-200
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Pramení v juhovýchodnom výbežku Volovských vrchov, v podcelku Holička[2], na východoseverovýchodnom svahu Dlhej chraste (448,1 m n. m.) v lokalite Panský les, v nadmorskej výške približne 365 m n. m. Od prameňa tečie sprvu juhovýchodným smerom, zľava priberá krátky prítok a prechodne tečie smerom na juh. Následne sa stáča na juhojuhozápad, vteká do Košickej kotliny, do podcelku Medzevská pahorkatina, v lokalite Pod Dlhou chrasťou priberá krátky ľavostranný prítok, ďalej podteká cestu II. triedy č. 548, esovito sa ohýba a zľava priberá dva prítoky z lokality Ortoviská. Ďalej už pokračuje juhozápadným smerom a južne od obce Šemša ústi v nadmorskej výške 257,8 m n. m. do Šemšianskeho potoka.[3]

Referencie

upraviť
  1. Názvy vodných tokov [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, [cit. 2023-02-24]. Dostupné online.
  2. KOČICKÝ, Dušan; IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska [online]. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011, [cit. 2023-02-24]. Dostupné online.
  3. Mapový portál HIKING.SK [online]. Denník N, [cit. 2023-02-24]. Dostupné online.