Vysocký potok (prítok Slavkovského potoka)

Vysocký potok je potok v dolnom Šariši, v južnej časti okresu Sabinov. Je to pravostranný prítok Slavkovského potoka, meria 3 km a je tokom VII. rádu.

Vysocký potok
potok
Zdrojnica Žliabky, Bachureň
Ústie Slavkovský potok
Dĺžka 4,1 km
Povodie Torysa
Rád toku VII.
Hydrologické poradie 4-32-04-025
Číslo recipienta 4-32-04-1137
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Pramení v pohorí Bachureň na západoseverozápadnom svahu Žliabkov (1 028,0 m n. m.), v lokalite Lazy, v nadmorskej výške približne 850 m n. m. Od prameňa tečie na krátkych úsekoch najprv západoseverozápadným smerom, zľava priberá krátky prítok z východoseverovýchodného svahu Adamovej hory (939,9 m n. m.), potom severným smerom a sprava priberá prítok z lokality Sloboda. Následne pokračuje na západ k sútoku s prítokom (588,3 m n. m.) zo severného svahu Adamovej hory, odtiaľ tečie na severozápad a vstupuje do Spišsko-šarišského medzihoria, do podcelku Šarišské podolie. Potom tečie na krátkom úseku na sever k sútoku s pravostranným prítokom (2,3 km) pretekajúcim obcou Sabinov a ďalej už tečie západným smerom. Pred obcou Brezovička sa stáča na severozápad a na okraji tejto obce sa v nadmorskej výške cca 465 m n. m. vlieva do Slavkovského potoka.