Westminster (stanica metra)

stanica londýnskeho metra

Westminster je jednou zo staníc londýnskeho metra, ktorá sa nachádza v londýnskej mestskej časti City of Westminster. Stanicu obsluhujú tri rôzne linky. Nachádza sa v tarifnej zóne 1.

Westminster
Stanica Westminster
Umiestnenie
Miesto Westminster
Miestna autorita City of Westminster
Prevádzka
Prevádzkovateľ London Underground
Počet nástupíšť 4
Počet cestujúcich za rok 15,731 miliónov
Transport for London
Zóna 1
Dôležité dátumy Otvorenie 1868
Londýnska doprava
Zoznam londýnskych staníc: Underground | National Rail
Nástupište Circle a District Line.
Nástupište Jubilee Line.

História upraviť

Stanicu otvorili pod názvom „Westminster Bridge“ 24. decembra 1868 ako súčasť Metropolitan District Railway (dnešná Circle a District Line). Svoj súčasný názov, „Westminter“, nadobudla v roku 1907.

22. decembra 1999 bola stanica znovu otvorená po radikálnej prestavbe, ako súčasť predĺženia Jubilee Line (tzv. Jubilee Line Extension). Počas prestavby bola pod pôvodnou stanicou vykopaná jama o hĺbke 39 metrov, ktorá pojala výťahy, eskalátory a schody vedúce na nástupištia Jubilee Line. Najzávažnejší problém, s ktorým sa stretli inžinieri, bol ako postaviť stanicu okolo tunelov a nástupíšť Circle a District Line, na ktorých bola zachovaná bežná prevádzka. Koľajnice Circle a District Line museli byť znížené o celých 30 centimetrov, čo sa dosahovalo postupným znižovaním, vždy o niekoľko milimetrov, počas noci, keď metro nepremáva. Čo sa týka konštrukčného riešenia, je stanica najkomplikovanejšou na Jubilee Line a zároveň bola i poslednou otvorenou stanicou na predĺženej trase.

Stanicu navrhol architektonický ateliér Michael Hopkins & Partners. Ich návrh vyhral v roku 2001 cenu udeľovanú Kráľovským inštitútom britských architektov a taktiež sa dostala medzi finalistov prestížnej Stirling Prize.

Interiér stanice pozostáva z gigantických betónových pilierov, medzi ktoré sú poprepletané oceľové eskalátory a podpery. Dôvodom prítomnosti toľkých podperných prvkov je umiestnenie stanice. Tá sa nachádza priamo pod Porticullis House, v ktorom sa nachádzajú kancelárie poslancov britského parlamentu.

Okrem iného sa na stanici nachádzajú sklenené zábrany medzi nástupišťom a koľajnicami, v snahe kontrolovať cirkuláciu vzduchu na stanici a taktiež na zvýšenie bezpečnosti cestujúcich. Nástupištia sa nachádzajú v hĺbke 32 metrov, čím sa radia medzi jedny z najhlbších v sieti londýnskeho metra. Kvôli obmedzenému priestoru, nástupištia Jubilee Line sa nachádzajú nad sebou a nie vedľa seba, ako je zvykom.

Miesta záujmu upraviť

Keďže stanica sa nachádza v samom centre Londýna, v jej blízkosti sa nachádza veľké množstvo kultúrnych pamiatok a iných turistických atrakcií, medzi inými aj:

Linky upraviť

Stanicu v súčasnosti obsluhujú tri linky:

Iné projekty upraviť

Externé odkazy upraviť