Wikipédia:Žiadosť o overenie redaktora


Na tejto stránke môžete požiadať o overenie totožnosti používateľa, ktorý je podozrivý z vlastníctva bábkových účtov alebo inak splňuje podmienky na použitie rozhrania.

Pravidlá


Pretože výklad výsledkov preverenia je obtiažny, aj kvôli ochrane súkromia, je overovanie používateľa až poslednou možnosťou pre závažné prípady. Vyskúšajte najprv iné metódy.

Kód Situácia Čo robiť
Zrejmá bábka porušujúca pravidlá. Blokovať, vysporiadať sa bez overovania.
Zjavný účet „na jedno použitie“ porušujúci pravidlá. Blokovať, nie je potrebné overovanie.
A Potreba informácií pre otvorené arbitrážne konanie. Uveďte žiadosť nižšie spolu s odkazom na prípad a vysvetlením vzťahu k prípadu.
B Vyhýbanie sa zákazu upravovať články a iných opatrení arbitrážneho výboru. Uveďte žiadosť nižšie spolu s odkazom na prípad.
C Potreba zistenia IP adresy, ktorá sa používa na páchanie hromadného vandalizmu pod rôznymi účtami pre jej blokovanie. Uveďte žiadosť nižšie.
D Pretrvávajúce porušovanie pravidla troch revertov s využitím bábkových účtov Uveďte žiadosť nižšie s konkrétnymi diffmi na zodpovedajúce najmenej štyri reverty.
E Volebný podvod v prebiehajúcom hlasovaní. Uveďte žiadosť nižšie s odkazom na hlasovanie. Prípadné overovanie je však obvykle odložené až po ukončení hlasovania.
Volebný podvod v ukončenom hlasovaní, ktorý však nemal vplyv na výsledok. Nie je potrebné overovanie.
F Volebný podvod v ukončenom hlasovaní, ktorý ovplyvnil výsledok. Uveďte žiadosť nižšie s odkazom na skončené hlasovanie.
G Trvajúce závažné poškodzovanie projektu. Uveďte žiadosť nižšie s konkrétnymi diffmi.

Ako na to


  • Oznámte používateľské meno alebo IP adresu, ktorú podozrievate.
  • Zahrňte dôvody na šetrenie, vrátane jedného z kódov v tabuľke.
  • Podpíšte svoju požiadavku.


VýsledokBolo porušené vaše právo na súkromie?


Ak sa domnievate, že uskutočneným overením bolo vaše súkromie narušené v rozpore s pravidlami na ochranu osobných údajov, môžete vzniesť sťažnosť na komisiu, ktorá je menovaná nadáciou Wikimedia. Pozri meta:Ombudsman commission a wikimedia:Resolution:Ombudsperson checkuser.