Wikipédia:Anotovaný článok (Osobnosť)/Biografická šablóna

Biografická šablóna obsahuje základné údaje o osobnosti a musí byť vyplnená v tvare:

{{Infobox Osobnosť
 |Meno = Celé meno v tvare "Meno Stredné meno(á) Priezvisko"
 |Portrét = Odkaz na obrázok osobnosti
 |Popis = Krátky text (jedna veta) o osobnosti
 |Dátum narodenia = Dátum narodenia v tvare [[dd. mmmm]], [[rrrr]]
 |Miesto narodenia = Miesto narodenia v tvare [[Mesto]], [[Štát]]
 |Dátum úmrtia = Dátum narodenia v tvare [[dd. mmmm]], [[rrrr]]
 |Miesto úmrtia = Miesto úmrtia v tvare [[Mesto]], [[Štát]]
|}}
 

Príklad vyplnenia šablóny:

{{Infobox Osobnosť
 |Meno       = Leonardo da Vinci
 |Portrét     = Leonardo da Vinci.jpeg
 |Popis      = taliansky renesančný architekt, hudobník, vynálezca, staviteľ, sochár a maliar
 |Dátum narodenia = [[15. apríl]], [[1452]]
 |Miesto narodenia = [[Anchiano]], [[Taliansko]]
 |Dátum úmrtia   = [[2. máj]], [[1519]]
 |Miesto úmrtia  = [[Cloux]], [[Francúzsko]]
|}}
 


Málo známe miesta upraviť

V prípade, že miesto narodenia resp. úmrtia je málo známe miesto, môže sa to miesto doplniť o „pri mieste“.

[[Mesto]] = [[málo známe miesto]] pri [[známom mieste]]

Príklad:

miesto_narodenia = [[Anchiano]] pri [[Vinci]], [[Taliansko]] |

Zaniknuté štáty upraviť

V prípade, že osobnosť sa narodila na území, ktoré dnes neexistuje alebo je súčasťou iného štátu tak to zapíšeme v tvare:

 [[Štát]] = [[Pôvodný štát]] (dnešné územie [[Súčasný štát]])

Príklad:

miesto_narodenia = [[Toruň]], [[Prusko]] (dnešné územie [[Poľsko|Poľska]]) |

Žijúca osobnosť upraviť

V prípade ešte žijúcej osobnosti, sa údaje o mieste úmrtia nechajú nevyplnené.


Dátumy upraviť

Žijúca osobnosť upraviť

V prípade ešte žijúcej osobnosti, sa údaje o čase úmrtia nechajú nevyplnené.


Príklad hotovej šablóny upraviť

Príklad hotovej Biografickej šablóny:

Leonardo da Vinci
 
taliansky renesančný architekt, hudobník, vynálezca, staviteľ, sochár a maliar
Narodenie15. apríl, 1452
Anchiano pri Vinci, Taliansko
Úmrtie2. máj, 1519
Cloux, Francúzsko