Wikipédia:HotCat

Ukážka zjednodušeného pridávania kategórií pomocou nástroja HotCat

HotCat je funkcia, ktorá slúži na rýchle pridávanie kategórií. Namiesto toho, aby používateľ musel stránku ručne upravovať a pridať kategóriu v zdrojovom kóde stránky, sa priamo v časti článku vyhradenej pre kategórie objavia tlačidlá +/–. Po kliknutí na ne sa objaví okienko, do ktorého môže používateľ vložiť názov kategórie; HotCat mu pomôže tým spôsobom, že podobne ako našeptávače pri internetových vyhľadávačoch, ponúka už existujúce kategórie (tým sa čiastočne obmedzuje riziko vytvorenia dvoch kategórií, ktoré by mali rovnaký obsah). Namiesto uloženia verzie stránky klikne používateľ na „OK“ a HotCat sám automaticky úpravu uskutoční, takže celý postup je rýchlejší.

Ak chcete HotCat používať, prihláste sa, vyberte v menu vpravo hore možnosť nastavenia, ďalej záložku Nástroje (celkom vpravo) a zaškrtnite voľbu „HotCat pre jednoduché pridávanie, mazanie a zmeny kategórií, s našeptávaním názvov“.

S rozšírením HotCat sú pridané do priestoru kategórií v článku nové možnosti – pridať novú kategóriu (+), odobrať (–) a radenie (šípky)