Wikipédia:Súboj správcov

Súboj správcov je rozpor medzi dvomi alebo viacerými správcami, pri ktorom si navzájom revertujú alebo iným spôsobom vracajú svoje administratívne zásahy — najčastejšie blokovanie/odblokovanie redaktora, vymazanie/obnovenie článku, zamknutie/odomknutie stránky a pod.

Nevykonávajte opakovane administratívny zásah, ak viete, že sa iný správca stavia proti nemu. Nepokračujte v revertovaní administratívnych zásahov bez vyriešenia sporu v diskusii.

Zanechanie odkazu a následné zopakovanie administratívneho zákazu sa nepokladá za vyriešenie sporu v diskusii. Sankcie za porušenie tohto pravidla môžu byť od varovania, cez dočasné zablokovanie až po odňatie oprávnení správcu, a to aj za prvé zneužitie.

Príklad Upraviť

  1. Správca A vykoná administratívny zásah.
  2. Správca B vráti administratívny zásah Správcu A.
  3. Správca A alebo Správca C vráti zmenu Správcu B a zopakuje administratívny zásah. — Správca A alebo Správca C sa dopustili porušenia tohto pravidla a zahájili súboj správcov. To sa pokladá za závažné zneužitie oprávnení správcu.
  4. Správca B alebo Správca D opakovane vráti administratívny zásah Správcu A alebo Správcu C. — Správca B alebo Správca D sa dopustili porušenia tohto pravidla a pokračovali v súboji správcov. To sa pokladá za závažné zneužitie oprávnení správcu.

Alternatívy Upraviť

Nezačínajte súboj správcov a ani sa do takéhoto súboja nezapájajte. Skúste nasledovné alternatívy:

  • Prediskutujte podstatu problému s ostatnými správcami.
  • Napíšte o probléme na Nástenku správcov a čakajte na vyjadrenie ostatných správcov.
  • Požiadajte o mediáciu.
  • Spravte si šálku čaju alebo kávy a v pokoji si k nim sadnite.