Wikipédia:Správcovia/Povolenie a zrušenie funkcie rollback

„Rollback“ vracia úpravy posledného prispievateľa stránky jedným kliknutím

Správcovia majú k dispozícii nástroj rollback, ktorý im umožňuje vrátiť viac uložených verzií článku obsahujúcich vandalizmus naraz. Požiadať o prístup k tomuto nástroju môžu aj ostatní redaktori. Správcovia môžu za istých podmienok redaktorovi povoliť používanie rollbacku, a ak redaktor nástroj nepoužíva správne, môžu mu právo používať ho odobrať.

Redaktor požiada o povolenie funkcie rollback na stránke Wikipédia:Žiadosti o povolenie. Na získanie funkcie rollback je potrebný súhlas minimálne dvoch správcov.

Povolenie funkcie rollback upraviť

 
Stránka prístupná správcom prostredníctvom Špeciálne:PrávaPoužívateľa
 1. Ak redaktor požiada o povolenie funkcie rollback, prvá vec, ktorú musíte ako správca urobiť, je skontrolovať jeho príspevky, aby ste videli, ako revertuje bez funkcie rollback. Nie je stanovený žiaden minimálny počet úprav, zvyčajne sa ale odporúča, aby mal žiadateľ minimálne 50 zásahov voči vandalom.
 2. V zozname blokovaní skontrolujte, či žiadateľ nebol zablokovaný kvôli vojne úprav a ak nájdete pozitívny záznam, dôkladne zvážte, nakoľko bolo zablokovanie závažné.
 3. Skontrolujte diskusnú stránku žiadateľa, či na nej nenájdete upozornenie o nevhodnom použití iného nástroja proti vandalizmu a ak upozornenie nájdete, overte si, či žiadateľ použil nástroj nevhodne v dobrej viere, alebo či ním vandalizoval.
 4. Ak ste usúdili, že redaktor bude funkciu rollback používať správne, choďte na Špeciálne:PrávaPoužívateľa. Na stránku môžete ísť aj cez Špeciálne:ŠpeciálneStránky a v sekcii Používatelia a skupiny kliknete na Spravovanie redaktorských práv
 5. Zadajte meno redaktora, ktorému chcete povoliť funkciu rollback. Ak zadáte neexistujúce používateľské meno, budete na to upozornení. Uistite sa, že žiadateľ nie je impostor.
 6. Skontrolujte, či redaktor nemal v minulosti povolenú funkciu rollback. Ak áno, zistite, prečo mu bola zrušená.
 7. Na obrazovke uvidíte dva zoznamy: vľavo Skupiny, ktoré nemôžete zmeniť a vpravo Skupiny, ktoré môžete zmeniť.
 8. V pravej časti Skupiny, ktoré môžete zmeniť označte políčko „S právom rollback“.
 9. V dolnom poli s názvom Dôvod, vysvetlite, prečo dávate používateľovi právo používať rollback.
 10. Stlačte tlačidlo Uložiť skupiny používateľa.

Zrušenie funkcie rollback upraviť

 1. Ak chcete z akéhokoľvek dôvodu odstrániť používateľovi funkciu rollback, choďte na Špeciálne:PrávaPoužívateľa.
 2. Zadajte používateľské meno osoby, ktorej chcete odobrať právo používať funkciu rollback.
 3. V poli Skupiny, ktoré môžete zmeniť kliknite na S právom rollback.
 4. V dolnom poli s názvom Dôvod vysvetlite, prečo ste odstránili používateľovi právo používať funkciu rollback.
 5. Stlačte tlačidlo Uložiť skupiny používateľa.

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Wikipedia:New admin school/Granting and revoking rollback na anglickej Wikipédii.