Wikipédia:WikiProjekt Wikipolitika/Krátkodobé ciele

CieleUpraviť

  • zjednotiť terminológiu
  • definovať pojmy „princíp“, „zásada“, „pravidlo“, „odporúčanie“
  • identifikovať zdroje zásad, pravidiel a odporúčaní
  • stanoviť názvoslovie a štruktúru stránok

Teoretické rozpracovanieUpraviť

Zavedenie pojmov, definície:Upraviť

  1. Podstata a celkový výraz Wikipédie sú dané piatimi princípmi (piliermi) Wikipédie, ktoré sú nemenné (→ zavedenie pojmu „princíp“).
  2. Zásady Wikipédie sú rozpísanými princípmi Wikipédie (→ zavedenie pojmu „zásada“) a z tohoto dôvodu sú taktiež nemenné.
  3. Pravidlá Wikipédie (→ zavedenie pojmu „pravidlo“) boli odsúhlasené redaktormi s hlasovacím právom a je ich teda možné meniť. Pravidlá sú záväzné pre každého redaktora. Ich funkciou je zefektívňovať chod Wikipédie, prispievať ku kvalite obsahu Wikipédie a vytvárať optimálne pracovné miesto pre redaktorov.
  4. Odporúčanie Wikipédie (→ zavedenie pojmu „odporúčanie“)...

Princípy a zásadyUpraviť

V súlade s definíciou pojmu zásada bude v nasledujúcom rozvedené, ktoré zásady možno zadeliť pod jednotlivé princípy. Toto zadelenie bude tam, kde to je vhodné aj logicky zdôvodnené (použitím →).

1. Wikipédia je encyklopédia
2. Wikipédia je nestranná
3. Wikipédia je slobodné dielo
4. Wikipédia má zásady správania
5. Pravidlá Wikipédie nie sú nemenné