X

písmeno latinskej abecedy

X je 24. písmeno latinskej abecedy.

X
X
Latinská abeceda
Aa Bb Cc Dd
Ee Ff Gg Hh Ii Jj
Kk Ll Mm Nn Oo Pp
Qq Rr Ss Tt Uu Vv
Ww Xx Yy Zz

X môže byť tiež:

  • rímska desiatka
  • sociálna sieť, pozri Twitter
  • názov sopky, pozri X (sopka)
  • vo fyzike pôvodný názov pre RTG lúče – lúče X
  • v matematike a fyzike jedna zo súradnicových osí
  • v biológii chromozóm X
  • v bridži: a) malé x označuje malé karty od 9 po 2, b) veľké X označuje kontru a XX rekontru
  • v hudbe:

Iné projekty upraviť

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému X