Základná škola (Bratislava, Malokarpatské námestie 1)

Základná škola Malokarpatské námestie 1 sa nachádza v mestskej časti Bratislava-Lamač a je jedinou základnou školou v Lamači.

Základná škola Malokarpatské námestie 1

Pohľad na základnú školu
Základné údaje
Rok založenia1977
Zameranieanglický jazyk, prírodovedné predmety
RiaditeľkaMgr. Alena Petáková
Zástupca riaditeľaMgr. Janka Marčeková
Štatistické údaje
Počet učiteľov39
Počet žiakov570
Počet tried25
Ďalšie informácie
Školské farby     hnedá
     zelená
Kontaktné údaje
AdresaMalokarpatské námestie 1,
841 03, Bratislava
Telefón+421 02/64780640
Oficiálny webskolalamac.stranka.info
Oficiálny e-mailinfo@skolalamac.sk

História

upraviť

Základná škola na Námestí Wilhelma Piecka 1 vznikla roku 1977/1978. V školskom roku 1985/1986 je až 38 tried a 1381 žiakov. Ďalší rok sa časť žiakov a učiteľov oddelila do budovy starej školy a vznikla ZŠ Borinská. V roku 1991 sa Námestie Wilhelma Piecka premenovalo na Malokarpatské Námestie. V školskom roku 1995/1996 sa opäť vyučovalo len na ZŠ Malokarpatské Námestie 1, keďže v roku 1995 zanikla ZŠ Borinská z dôvodu poklesu detí. Od roku 2002 je škola v právnej subjektivite. V roku 2002 sa riaditeľkou stáva pani Mgr.Alena Petáková, ktorá je riaditeľkou dodnes.

V súčasnosti má škola 25 tried a 606 žiakov, kde vyučuje 37-členný pedagogický zbor a 10 vychovávateľov v desiatich oddeleniach. Škola je špecializovaná na výučbu anglického jazyka a prírodovedné predmety.

Projekty

upraviť

Škola je zapojená do viacerých projektov, napríklad:

  • Zdravá škola – kedysi škola podporujúca zdravie, zapojená je od roku 2004-ide o zdravý vývin žiakov a zdravú výživu
  • Strom života – je to environmentálny projekt, v ktorom škola získala mnoho ocenení
  • Infovek – projekt zameraní na technickom pripojení k internetu

Interiér školy

upraviť

Škola má kapacitu 24 tried, tento rok je plne využitá. Každá trieda má data projektor a keramickú tabuľu. Na škole sa nachádzajú dve jazykové laboratória, učebňa informatiky, multimediálna učebňa-vybavená počítačmi, stoličkami a lavicami a data projektorom, informačno-komunikačné centrum, žiacka kuchynka, fyzikálno-chemická učebňa, dve telocvične a učebňa techniky. Okrem toho má škola aj herňu, ktorá slúži ŠKD. Školská jedáleň je moderne vybavená. Okrem toho má škola prenajíma dve triedy aj Základná umelecká škola v odboroch výtvarný a dramatický, a odbor tanečný sa nachádza v malej telocvični v telocvičniach.

Exteriér školy

upraviť

Základná škola má rozlohou veľký školský dvor, bežeckú dráhu, futbalové ihrisko, basketbalové ihrisko, a lavičky, ktoré môžu slúžiť aj na vyučovanie v prírode. Okrem toho má ešte menší školský dvor, ktorý slúži prvému stupňu na veľké, 20-minútové prestávky v jarnom a letnom období, na malom školskom dvore sú zasadené rôzne bobuľoviny, ktoré môžu slúžiť aj na vyučovanie techniky, medzi telocvičňou a budovou zš, ktorá je spojená spojovacou chodbou sa nachádza žiacka záhrada, kde sú vysadené rôzne rastliny, ktoré zasadili žiaci na hodinách techniky.

Voľnočasová aktivita

upraviť

Na základnej škole pracuje veľa záujmových krúžkov. Napríklad varenie-pečenie, chemický krúžok, florbalový krúžok alebo krúžok športové hry. Okrem toho, žiakom deviateho ročníka je poskytnuté doučovanie z matematiky a slovenského jazyka.

Výlety, akcie

upraviť

Škola každoročne poskytuje zájazdy do Anglicka, lyžiarsky výcvik, školské výlety jednotlivých tried (alebo ročníkov).

Externé odkazy a zdroj

upraviť