Zákonitosť je sústava zákonov, ktoré sa vzájomne podmieňujú, rozličným spôsobom preplietajú, modifikujú a vystupujú ako jednotný celok.

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.