Záloh

rozlišovacia stránka

Záloh môže byť:

  • všeobecne: vec, ktorá sa majiteľovi vráti po splnení istej úlohy, synonymum: záloha
  • v práve: predmet záložného práva, podrobnosti pozri pod záložné právo
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje odkazy na rozličné stránky, ktoré by mohli mať rovnaký názov.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.