Tento článok sa týka bridžu a používa špecifickú bridžovú terminológiu. Pozri článok Bridžová terminológia pre vysvetlenie neznámych slov a fráz. Pokiaľ tam nejaký termín nenájdete, upozornite na to prosím v diskusii.

Zápisový lístok je lístok používaný v bridži, na ktorý sa zapisujú dosiahnuté výsledky pri zohrávaní rozdania jednotlivými pármi.

Párový turnaj upraviť

V jednom riadku sú nasledovné údaje: číslo páru na NS, číslo páru na EW, záväzok, hlavný hráč, výsledok z hľadiska počtu zdvihov, výsledok z hľadiska totálnych bodov NS, výsledok z hľadiska totálnych bodov EW, výsledok vo vzťahu k poľu v Match points alebo v Impoch, poznámka. Totálne body sa zapisujú iba do stĺpca linky, ktorá získala plusové body. Obvykle sa zapisujú výsledky zhora nadol v poradí v akom bolo rozdanie zohrávané. Na zápisovom lístku zvyknú byť tiež zapísané karty, ktoré mali jednotliví hráči, aby v prípade mylného vloženia kariet do krabice sa dalo rozdanie zrekonštruovať.


Príklad vyplneného zápisového lístka topskórového párového turnaja:

Rozdanie číslo 1
NS EW Záväzok Hral Výsledok Body NS Body EW Vyhod notenie Poznámka
16 1 4H E +1 450 0 14
10 14 2Cl S = 90 12 2
8 13 3Sp W -1 50 8 6
15 7 4H W -1 50 8 6
11 5 2Sp W +1 140 4 10
9 12 2H E -1 50 8 6
4 6 3NT N -3 150 2 12
2 3 4H W -2 100 14 0
.
.
.
.
Piky Srdcia Kára Trefy
N: 5 92 87654 KQJ63
S: AJ85 Q85 A92 754
E: K1092 J10763 K A108
W: Q643 AK4 QJ103 92

Ten istý zápisový lístok, ak by sa hral turnaj na Impy, priemerný výsledok je -75 Total points:

Rozdanie číslo 1
NS EW Záväzok Hral Výsledok Body NS Body EW Vyhod notenie Poznámka
16 1 4H E +1 450 -9 +9
10 14 2Cl S = 90 +5 -5
8 13 3Sp W -1 50 +4 -4
15 7 4H W -1 50 +4 -4
11 5 2Sp W +1 140 -2 +2
9 12 2H E -1 50 +4 -4
4 6 3NT N -3 150 -2 +2
2 3 4H W -2 100 +5 -5
.
.
.
.

Individuálny turnaj upraviť

Ak je to zápisový lístok individuálneho turnaja prvé štyri stĺpce sú čísla hráčov sediacich na N, S, E, W.

Zápas družstiev upraviť

Keď sa hrá zápas družstiev, zápisový lístok nie je založený v jednotlivých rozdaniach, ale každý pár zapisuje výsledky jednotlivých rozdaní do svojho vlastného zápisového lístka a po odohraní všetkých rozdaní si doň doplní výsledky, ktoré dosiahol druhý pár družstva pri druhom stole na opačnej linke. Totálne body sa odpočítajú a vzniknutý rozdiel sa prevedie z totálnych bodov na Impy (ak sa hrá metódou BAM prevedie sa na Bamy).

Patton upraviť

Patton je zrýchlenou súťažou družstiev, ktorá sa hrá podobne ako súťaž párov, ale je zorganizovaná tak, aby to isté rozdanie hrali proti sebe členovia tých istých družstiev na opačných linkách. Výsledky sa zapisujú do čísla riadku zodpovedajúceho číslu stola, na ktorom sa hrá. Zápisový lístok je taký, ako v párovom turnaji. Výsledky sú vyhodnotené modifikovanou metódou BAM - prehra 0, remíza 1, výhra 2 alebo BAM + Imp.