Záujem (psychológia)

Záujem z pohľadu psychológie je vzťah osobnosti k predmetu ako niečomu, čo má pre ňu význam a hodnotu. Záujem súvisí so štruktúrou a dynamikou ľudských potrieb a s charakterom kultúrnych foriem a prostriedkov osvojovania si skutočnosti. Záujmy sú na rozdiel od pozornosti dlhodobým zameraním na určité objekty a úzko súvisia s motívmi a s orientáciou osobnosti.

Externé odkazy

upraviť
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.