Získanie

rozlišovacia stránka

Získanie (získavanie) alebo nadobudnutie (nadobúdanie,zastarano nadobytie, nadobývanie), o hmotných veciach, majetku aj zadováženie (zadovažovanie), zaobstaranie (zaobstarávanie), obstaranie (obstarávanie), zaopatrenie (zaopatrovanie), zohnanie (zháňanie), splašenie, úsilím aj dosiahnutie (dosahovanie), je prejdenie niekoho alebo niečoho do stavu, v ktorom niečo (resp. niekoho), čo (resp. koho) predtým nemal (o ľuďoch spravidla po úsilí, práci a podobne)

Získanie môže byť:

  • zarobenie
  • vyrobenie, vyťaženie
  • dosiahnutie nejakého želaného konania či postoja u niekoho
  • pritiahnutie niekoho na svoju stranu, naklonenie si
  • dosiahnutie úžitku/zisku/zvýšenie hodnoty, nadobudnutie vyššej kvality
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje odkazy na rozličné stránky, ktoré by mohli mať rovnaký názov.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.