Zašifrovaný text je výsledkom zašifrovania otvoreného textu.