Zašifrovaný text

Zašifrovaný text je výsledkom zašifrovania otvoreného textu.