Zdychava je vodný tok v Gemeri, v severnej časti okresu Revúca. Je to významný ľavostranný prítok Muráňa a meria 15 km. Horný tok sa často označuje ako Ráztoka.

Prameň: v Stolických vrchoch na severozápadnom svahu vrchu Stolica (1 476,4 m n. m.), pod Slanským sedlom (1 234,3 m n. m.), v nadmorskej výške okolo 1 100 m n. m.

Smer toku: na hornom toku na juhozápad, od sútoku s Hutským potokom na juh, na dolnom toku na juhojuhozápad

Geomorfologické celky: Stolické vrchy, podcelok Stolica

Prítoky: sprava dva prítoky z oblasti Javoriny, Hutský potok, prítok spod Radzima (970,3 m n. m.), zľava prítok (910,3 m n. m.) spod Stolice, spod Lehotskej hole, Hlboký potok, prítok spod Faltenovho sedla (1 254 m n. m.), Zdychavský potok, prítok zo západného úpätia Kohúta (1 409 m n. m.), Pstružný potok a prítok z juhozápadného úpätia Malého Kohúta (1 192,3 m n. m.).

Ústie: do Muráňa pri meste Revúca v nadmorskej výške okolo 308 m n. m.

Obce: Muránska Zdychava, Revúčka a mesto Revúca