Zeminy sú nespevnené alebo slabo spevnené horniny bez pevných štruktúrnych väzieb. Vznikajú chemickým alebo mechanickým zvetrávaním skalných hornín.

Základné vlastnosti Upraviť

 1. Zrnitosť zemín
 2. Hustota pevných častíc
 3. Pórovitosť
 4. Hustota zeminy
 5. Stupeň nasýtenia
 6. Prirodzená vlhkosť zeminy
 7. Konzistencia
 8. Plasticita

Rozdelenie zemín Upraviť

Zeminy ako stavebné materiály Upraviť

Súdržné a nesúdržné zeminy predstavujú základný materiál pri budovaní pozemných, cestných, vodohospodárskych a železničných stavieb. Najväčší význam majú:

 • Cementárske suroviny
 • Tehliarske suroviny
 • Žiaruvzdorné suroviny
 • Ľahké stavebné látky (Tufy, Tufity )
 • Suroviny na petrurgické účely

Rozdelenie podľa ťažiteľnosti Upraviť

 • Súdržné zeminy – 1. až 4. trieda
 • Nesúdržné zeminy – 1. až 6. trieda
 • Poloskalné a skalné – 3. až 7. trieda
 • Osobité prípady