Zeminy sú nespevnené alebo slabo spevnené horniny bez pevných štruktúrnych väzieb. Vznikajú chemickým alebo mechanickým zvetrávaním skalných hornín.

Základné vlastnostiUpraviť

 1. Zrnitosť zemín
 2. Hustota pevných častíc
 3. Pórovitosť
 4. Hustota zeminy
 5. Stupeň nasýtenia
 6. Prirodzená vlhkosť zeminy
 7. Konzistencia
 8. Plasticita

Rozdelenie zemínUpraviť

Zeminy ako stavebné materiályUpraviť

Súdržné a nesúdržné zeminy predstavujú základný materiál pri budovaní pozemných, cestných, vodohospodárskych a železničných stavieb. Najväčší význam majú:

 • Cementárske suroviny
 • Tehliarske suroviny
 • Žiaruvzdorné suroviny
 • Ľahké stavebné látky (Tufy, Tufity )
 • Suroviny na petrurgické účely

Rozdelenie podľa ťažiteľnostiUpraviť

 • Súdržné zeminy – 1. až 4. trieda
 • Nesúdržné zeminy – 1. až 6. trieda
 • Poloskalné a skalné – 3. až 7. trieda
 • Osobité prípady