Zhmotnená miera[1] alebo materializovaná miera[2] je merací prostriedok, ktorý počas používania trvalo reprodukuje alebo poskytuje jednu alebo viacero známych hodnôt s príslušnou presnosťou. Patrí sem napr. závažie, objemová odmerka, pravítko.

Pozri aj Upraviť

Zdroje Upraviť

  1. Strojárska metrológia – Teória č. 1 – Úvod do merania [online]. web.tuke.sk, [cit. 2019-05-17]. Dostupné online.
  2. zákon č 157/2018 Z.z.