Zhubné nádory močovej sústavy (MKCH-10)

C64 - C68: ZHUBNÉ NÁDORY MOČOVEJ SÚSTAVY patria do II.kapitoly MKCH-10 - Nádory (MKCH-10, C00 - D48).


C64 - ZHUBNÝ NÁDOR OBLIČKY OKREM OBLIČKOVEJ PANVIČKY

Nezahŕňa obličkové(ú):

  • kalichy (C65)
  • panvičku (C65)


C65 - ZHUBNÝ NÁDOR OBLIČKOVEJ PANVIČKY

Pelviureterálne spojenie
Obličkové kalichy


C66 - ZHUBNÝ NÁDOR MOČOVODU

Nezahŕňa močovodový otvor do mechúra (C67.6).


C67 - ZHUBNÝ NÁDOR MOČOVÉHO MECHÚRA

C67.0 - Trigonum močového mechúra
C67.1 - Klenba močového mechúra
C67.2 - Bočná stena močového mechúra
C67.3 - Predná stena močového mechúra
C67.4 - Zadná stena močového mechúra
C67.5 - Krčok mechúra

Vnútorný otvor močovej rúry - orificium urethrae internum

C67.6 - Močovodový otvor
C67.7 - Prvomočovod - urachus
C67.8 - Presahujúca lézia močového mechúra
C67.9 - Močový mechúr bez špecifikácie


C68 - ZHUBNÝ NÁDOR INÝCH BLIŽŠIE NEŠPECIFIKOVANÝCH MOČOVÝCH ORGÁNOV

Nezahŕňa urogenitálnu sústavu NS:

  • ženskú (C57.9)
  • mužskú (C63.9)

C68.0 - Močová rúra

Nezahŕňa vnútorný otvor močovej rúry (C67.5).

C68.1 - Parauretrálne žľazy
C68.8 - Presahujúca lézia močových orgánov

Zhubný nádor močových orgánov, ktorého miesto vzniku nemožno zatriediť pod žiadnu z položiek C64 - C68.1.

C68.9 - Nešpecifikovaný močový orgán

Močová sústava NS

ZdrojUpraviť