Zlámaný potok (prítok Opátky)

Zlámaný potok je potok na východnom Slovensku, v severozápadnej časti okresu Košice-okolie. Je to ľavostranný prítok Opátky, meria 2,7 km a je tokom VII. rádu.

Zlámaný potok
Potok
Zdrojnica Suchý vrch, Volovské vrchy
Ústie Opátka
Dĺžka 2,7 km
Povodie Hornád
Hydrologické poradie 4-32-03-07
Číslo recipienta 4-32-03-1926
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Pramení vo Volovských vrchoch, v podcelku Kojšovská hoľa, na juhovýchodnom svahu Suchého vrchu (889 m n. m.) v nadmorskej výške približne 710 m n. m. Od prameňa tečie sprvu východným smerom, sprava priberá prítok z lokality Barvienka, esovito sa stáča a pokračuje smerom na SSV. Následne priberá krátky ľavostranný prítok z VSV úpätia Suchého vrchu a z tej istej strany ďalej svoj najdlhší prítok (1,3 km) z juhovýchodného svahu Krížneho hrbu (822 m n. m.) a k ústiu už tečie severovýchodným smerom. Napokon podteká cestu III. triedy Košické Hámre - Opátka a severne od spomenutej obce sa v nadmorskej výške cca 395 m n. m. vlieva do Opátky.