Zložka

rozlišovacia stránka

Zložka môže byť:

 • jeden z prvkov, ktoré niečo tvoria, časť niečoho, komponent
 • skrátene: organizačná zložka
 • v jazykovede: druh spojenia dvoch písmen, pozri zložka (jazykoveda)
 • v rýchlopise: vyznačenie minimálne dvoch spoluhlások jedným znakom[1][2], pozri zložka (rýchlopis)
 • v polygrafii: iné označenie knižnej zložky, ďalšie synonymá: knihárska zložka, zložený knižný hárok[3][4][5], pozri knižná zložka
 • nejako súvisiace papierové dokumenty (listiny) držané pospolu (napr. osobná zložka), prípadne obal na listiny [2][6][7]
 • vo filatelii: papier s istým typom chyby pri tlači v dôsledku preloženia[8], pozri zložka (filatelia)
 • v informatike nesprávne (bohemizmus): priečinok (t.j. metaforické označenie - najmä vo Windows - pre adresár združujúci logicky súvisiace súbory), pozri adresár (informatika)

Zdroje upraviť

 1. [1]
 2. a b složka. In: Slovník spisovného jazyka českého
 3. ŠIMOVÁ, Viera; HOGH, Horst. Nemecko-slovenský a slovensko-nemecký slovník z knižničnej vedy a informatiky. 1. vyd. Martin : Matica slovenská, 1980. 414 s. (Teória a výskum. Odborné slovníky.) S. 145, 410.
 4. Archivovaná kópia [online]. [Cit. 2021-04-11]. Dostupné online. Archivované 2021-04-11 z originálu.
 5. [2]
 6. SVS-OAR2-2018/027735 Usmernenie o vedení správy registratúry škôl a školských zariadení [3]
 7. http://www.sfu.sk/slovensky-film-zbierky-fondy/dokumentacia
 8. [4]


 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.