Zmluva o vzájomnej obrane medzi Spojenými štátmi americkými a Čínskou republikou

Zmluva o vzájomnej obrane medzi Spojenými štátmi americkými a Čínskou republikou (angl. Mutual Defense Treaty between the United States of America and the Republic of China, čín. 中華民國與美利堅合眾國間共同防禦條約), neoficiálne čínsko-americká zmluva o vzájomnej obrane (angl. Sino-American Mutual Defense Treaty), bola bilaterálna medzinárodná zmluva uzavretá vládou Spojených štátov a vládou Čínskej republiky (Taiwanu) 2. decembra 1954, ktorou sa vzájomne zaručili poskytnúť si vojenskú pomoc v prípade vypuknutia vojny alebo hrozby jej vypuknutia.[1] Tento akt bol reakciou na útok komunistickej Čínskej ľudovej republiky na Kuomintangom kontrolované súostrovie Ťin-men v septembri 1954.

Záväzok obsiahnutý v zmluve sa týkal len ostrova Taiwan a súostrovia Peskadory, no rezolúcia o Formóze z januára nasledujúceho roku ho rozšírila aj na súostrovia Ťin-men a Ma-cu. V súvislosti so zlepšením vzťahov Spojených štátov a Čínskej ľudovej republiky v decembri 1978 prezident Spojených štátov Jimmy Carter upovedomil vládu Čínskej republiky o americkom zámere zrušiť platnosť zmluvy, k čomu napokon došlo k 1. januára 1980, hoci podľa niektorých názorov zmluvu čiastočne (z hľadiska bezpečnostných záruk) nahradil zákon o vzťahoch s Taiwanom prijatý v marci 1979.[2]

ReferencieUpraviť

  1. https://avalon.law.yale.edu/20th_century/chin001.asp#1
  2. United States–Republic of China defense treaty.In: Copper, John Franklin (2007), Historical dictionary of Taiwan (Republic of China) (3. vyd.), Lanhmam, MD: Scarecrow Press, str. 271-272, ISBN 978-0-8108-5600-4