Zmysel (filozofia)

Zmysel je logický, etický, kauzálny, teleologický, estetický významový útvar viažuci sa s dianím,vetou, slovom, dielom. Zmysel sa tu teda viaže na nositeľa zmyslu: náplň zmyslu možno podávať ako účel, hodnotu, ideu, podstatu. Metodicky najdôležitejší postup výskumu zmyslu je chápanie.

Filozofické názoryUpraviť

  • Rolandas Pavilionis:Zmysel nechápeme ako časť istej abstraktnej „sémantiky utvorivšieho sa jazyka“, ale ako časť tzv. konceptuálnych systémov nositeľov jazyka. Pavilionis vypracúva teóriu zmyslu ako teóriu tvorby a fungovania konceptuálnych systémov.[1][2]

ReferencieUpraviť

  1. a b c Zmysel - názory naň z FILITu.
  2. Gorskij, d. p.: predislovije (1983)