Znak medzery alebo prázdny znak je znak, ktorý sa vo vete vkladá medzi jednotlivé slová a za interpunkčné znamienka.