Zoznam županov Oravy

zoznamový článok projektov Wikimedia

Toto je zoznam županov a správcov Oravy.

Comes- kráľovský administratívny úradníci veľkožupy zvolenskej:

1331 – oddelenie od zvolenského panstva a správa komorskými grófmi z Kremnice a Banskej Štiavnice:

1370 – vytvorenie Oravskej stolice, župani Oravy:

V roku 1554 Orava vstúpila do úžitku Františka Turza a v roku 1556 ju prevzal.

Od 1713 župani neboli dedične z Turzovho pokrvenstva.

Župní komisári v období Bachovského absolutizmu:

V roku 1867 bol návrat župnej autonómie. Župani:

Literatúra upraviť