Zoznam divadiel na Slovensku

zoznamový článok projektov Wikimedia

Toto je zoznam divadiel na území Slovenska. Divadlom sa v tomto prípade chápe samostatná organizácia zastrešujúca divadelnú prevádzku, ndkekeie budova.

Štátne divadlá na SlovenskuUpraviť

Neštátne divadlá na SlovenskuUpraviť

Samosprávne divadláUpraviť

Ich zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec.

Bratislava:

Západné Slovensko:

Stredné Slovensko:

Východné Slovensko:

Študentské divadláUpraviť

Ich zriaďovateľom je univerzita alebo verejná vysoká škola.

  • Divadlo Lab v Bratislave
  • Divadlo Akadémie umení v Banskej Bystrici
  • Divadlo VYDI pri UKF v Nitre

Súkromné divadláUpraviť

Ich zriaďovateľmi sú právnické osoby.

Bratislava:

Západné Slovensko:

Stredné Slovensko:

Východné Slovensko:

Divadlá bez stálej scény:

  • Animare Silva, kočovné marionetové divadlo