Zoznam divadiel na Slovensku

zoznamový článok projektov Wikimedia

Toto je zoznam divadiel na území Slovenska. Divadlom sa v tomto prípade chápe samostatná organizácia zastrešujúca divadelnú prevádzku, niekde budova.

Štátne divadlá na Slovensku upraviť

Neštátne divadlá na Slovensku upraviť

Samosprávne divadlá upraviť

Ich zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec.

Bratislava:

Západné Slovensko:

Stredné Slovensko:

Východné Slovensko:

Študentské divadlá upraviť

Ich zriaďovateľom je univerzita alebo verejná vysoká škola.

  • Divadlo Lab v Bratislave
  • Divadlo Akadémie umení v Banskej Bystrici
  • Divadlo VYDI pri UKF v Nitre

Súkromné divadlá upraviť

Ich zriaďovateľmi sú právnické osoby.

Bratislava:

Západné Slovensko:

Stredné Slovensko:

Východné Slovensko:

Divadlá bez stálej scény:

  • Animare Silva, kočovné marionetové divadlo