Zoznam gubernií v Ruskom impériu

zoznamový článok projektov Wikimedia

Toto je zoznam gubernií v Ruskom impériu.

Názov gubernie Obdobie Poznámka
Azovská gubernia
18. december 1708 – 1725
1775 – 1783
V roku 1725 sa zlúčila s Voronežskou a 1783 Novoruskou guberniou.
Archangeľská gubernia
18. december 170814. január 1929
Archangelogorodská gubernia
18. december 170825. január 1780
V roku 1780 bola gubernia premenovaná na Vologodské miestodržiteľstvo.
Astrachánska gubernia
1717 – 1785,
1796 – 1802
Po prvom delení Ruského impéria na 8 gubernií sa stala súčasťou Kazanskej gubernie. Podľa nariadení z 12. a 31. decembra 1796 bola gubernia opätovne zriadená. Od 15. novembra 1802 bola rozdelená na Kaukazskú a Astrachánsku guberniu.
Bakuská gubernia
1859 – 1920
Belgorodská gubernia
1. marec 1727 – 1779
Besarabská gubernia
1873 – 1917
Bieloruská gubernia
12. december 1796 – 1802
Braclavská gubernia
1793 – 1796
Černigovská gubernia
28. január 1802
Čiernomorská gubernia
1896 – 1918
Derbentská gubernia
1846 – 1860
Estónska gubernia
1796
Fínska gubernia
1804–začiatok 20. storočia
Jej predchodcom bolo Vyborgské miestodržiteľstvo (do roku 1804).
Grodnianska gubernia
1801
Gubernia vznikla po rozdelení Litovskej gubernie.
Gruzínska gubernia
1801 – 1840
V roku 1840 sa jej územie stalo súčasťou Gruzínsko-Imeretskej gubernie.
Gruzínsko-imeretská gubernia
1840 – 1846
V roku 1846 sa na jej území utorila nová Tbiliská a Kutajsská gubernia.
Charkovská gubernia
25. apríl 1781 – 1797,
1835 – 1925
V rokoch 1765 – 1780 a 1797 – 1835 niesla gubernia svoj pôvodný názov Slobodoukrajinská gubernia. V rokoch 1835 – 1925 sa znova volala Charkovská gubernia.
Chersonská gubernia
15. máj 1803 – 1922
Jej predchodcom bola Nikolajevská gubernia, s ktorou sa opätovne zlúčila v roku 1922.
Cholmská gubernia
1912
Gubernia vznikla vydelením dvoch gubernií poľského kráľovstva v roku 1912.
Ingermanlandská gubernia
1708 – 1710
Po roku 1710 sa zlúčila s Petrohradskou guberniou a zanikla.
Irkutská gubernia
1764 – 1926
Vznikla rozdelením Sibírskej gubernie v roku 1764.
Izjaslavská gubernia
1764 – 1926
Do roku 1795 niesla gubernia názov Izjaslavká gubernia a v rokoch 1792 – 1925 sa volala Volyňská gubernia.
Jaroslavská gubernia
1796
Predchádzala jej Jaroslavská provincia, ktorá vznikla v sústave Sankt-Peterburskej gubernie v roku 1719.
Jekaterinoslavská gubernia
8. október 1802 – 1925
Gubernia vznikla vydelením z Novoruskej gubernie.
Jelizavetpoľská gubernia
1868
Jenisejská gubernia
1822 – 1925
Jerevanská gubernia
1850 – 1917
Kalužská gubernia
24. august 1776 – 1929
Kaukazská gubernia
1803 – 1822
Kaunaská gubernia
18. december 1842 – 1781, 1796
Kazanská gubernia
18. december 1708 – 1781, 1796
V rokoch 1781 – 1796 to bolo Kazanské miestodržiteľstvo.
Kolyvanská gubernia
1779 – 1782
Kostromská gubernia
12. december 1796 – 1929
Predchodcom gubernie bolo Kostromské miestodržiteľstvo.
Kurlandská gubernia
24. december 1796
Do 24. decembra 1796 Kurlandské miestodržiteľstvo.
Kurská gubernia
179716. júl 1928
Kutajská gubernia
1801 – 1840
Od roku 1840 sa spoločne s Arménskou a Imeretskou oblasťou stala súčasťou Gruzínsko-imeretskej gubernie.
Kyjevská gubernia
18. december 1708 – 1923
Litovská gubernia
1796 – 1801
Gubernia vznikla po treťom delení Poľska v roku 1796 a v roku 1801 sa rozdelila na Vilnianskú a Grodnianskú guberniu.
Livónska gubernia
1796
V rokoch 1713 – 1783 sa volala Rižská gubernia, v rokoch 1783 – 1796 Rižské miestodržiteľstvo.
Maloruská gubernia
1764 – 1781, 1796
Minská gubernia
3. apríl 1793 – 1795, 1796 – 1921
V rokoch 1795 – 1796 Minské miestodržiteľstvo.
Mogiľovská gubernia
1772 – 1796,
1802 – 1919
Predchodcom gubernie bolo Mogiľovské miestodržiteľstvo zriadené 22. marca 1777. V roku 1796 sa zlúčila s Bieloruskou guberniou, od ktorej sa opätovne oddelila v roku 1802. Po rozpade niekoľko jej okresov utvorilo Gomeľskú guberniu.
Moskovská gubernia
12. december 170814. január 1929
Nikolajevská gubernia
180215. máj 1803
Od 15. mája 1803 bola premenovaná na Chersonskú guberniu.
Nižnonovgorodská gubernia
1719 – 1779
1796 – 14. január 1929
V rokoch 1781 – 1796 to bolo Nižnonovogrodské miestodržiteľstvo.
Novgorodsko-severská gubernia (miestodržiteľstvo)
1781 – 1796
Novgorodská gubernia
17271. august 1927
Gubernia vznikla vydelením zo Sankt-Peterburskej gubernie.
Novoruská gubernia
1764 – 1783,
1797 – 1802
Olonecká gubernia
9. september 1801 – 1922
Gubernii predchádzalo Olonecké miestodržiteľstvo, ktoré vzniklo 22. mája 1784 a 12. decembra 1796 sa rozdelilo Archangelskú a Novgorodskú guberniu. Samostatná gubernia vznikla 9. septembra 1801.
Orenburská gubernia
15. marec 1744 – 23. február 1781,
23. marec 1797 – 7. december 1934
V období 23. február 178123. marec 1797 to bolo Ufské miestodržiteľstvo. Po roku 1797 gubernia mala svoj pôvodný názov a v máji 1865 sa od nej oddelila Ufská gubernia a v roku 1919 Čeľabinská gubernia, ktorá existovala v rokoch 1919 – 1923.
Oriolská gubernia
1744 – 5. september 1778,
12. december 1796 – 1928
V období 5. september 1778 – 12. december 1796 bolo na území gubernie Oriolské miestodržiteľstvo.
Penzenská gubernia
12. december 1796 – 15. marec 1797
9. september 1801 – 1928
Gubernii predchádzalo Penzenské miestodržiteľstvo, ktoré fungovalo v období 15. september 1780 – 12. december 1796. Od 15. marca 1797 sa stala súčasťou Saratovskej gubernie. Dňa 9. septembra 1801 bola gubernia obnovená.
Permská gubernia
1781 – 1923
Dňa 1. decembra 1780 Katarína II. podpísala nariadenie o vzniku Permského miestodržiteľstva, ktoré predchádzalo gubernii.
Petrohradská gubernia
1796 – 1927
Do roku 1914 sa v ruštine volala Sankt-Peterburgskaja gubernija a v rokoch 1914 – 1924 Petrogradskaja gubernija. V rokoch 1924 – 1927 sa volala Leningradská gubernia. Dňa 1. augusta 1927 sa z gubernie vytvorila Leningradská oblasť.
Podleská gubernia
1837 – 1844
V rokoch 1867 – 1912 Seldecká gubernia.
Podolská gubernia
1797 – 
Jej predchodcom v rokoch 1795 – 1797 bolo Podolské miestodržiteľstvo. V roku 1725 sa zlúčila s Voronežskou a 1793 Novoruskou guberniou.
Polacká gubernia
4. september 1776 – 1778
V roku 1778 – 1796 to bolo Polacké miestodržiteľstvo. Od roku 1796 gubernia patrila do sústavy Bieloruskej gubernie.
Poltavská gubernia
1812
Pskovská gubernia
1796 – 1927
V rokoch 1777 – 1796 to bolo Pskovské miestodržiteľstvo.
Riazanská gubernia
1796 – 1929
Jej predchodcom bola Perejaslavľ-Riazanská gubernia, ktorá vznikla v roku 1778. V augusta toho roka zanikla a sformovalo sa Riazanské miestodržiteľstvo. Od roku 1796 sa volala Riazanská gubernia.
Rižská gubernia
1713 – 3. jún 1783
V období 3. jún 1783 – 12. december 1796 bolo na území gubernie zriadené Rižské miestodržiteľstvo. Potom sa gubernia stala súčasťou Livónskej gubernie a zanikla.
Samarská gubernia
1. január 1851 – 1917
V rokoch 1708 – 1717 bola súčasťou Kazanskej gubernie, 1717 – 1780 Astrachánskej gubernie a v rokoch 1780 – 1796 Simbirského miestodržiteľstva. Neoficiálne je guberniou od roku 1796.
Sandomirská gubernia
1837 – 1844
Jej predchodcom bolo Sandomirské vojvodstvo, ktoré patrilo do Poľského kráľovstva. Po roku 1844 spoločne s Kielckou guberniou vytvorila Radomskú guberniu.
Saratovská gubernia
5. marec 1797 – 1930
V období 11. marec 1780 – 5. marec 1797 bolo jej predchodcom Saratovské miestodržiteľstvo, slávnostne otvorené dňa 3. februára 1781 na základe nariadenia Kataríny II. zo dňa 7. novembra 1780. Dňa 12. decembra 1796 bola gubernia na základe príkazu zlikvidovaná a jej územie sa rozdelilo Penzenskú a Astrachánsku guberniu. Dňa 5. marca 1797 bola však opätovne obnovená.
Sibírska gubernia
12. december 1708 – 1782
Simbirská gubernia
1796 – 1924
Predchodcom gubernie bolo Simbirské miestodržiteľstvo, ktoré vzniklo 15. septembra 1780. V roku 1924 sa premenovala na Ulianovskú guberniu, ktorá zanikla počas ekonomickej rajonizácie Zväzu sovietskych socialistických republík. Dňa 19. januára 1943 z bývalých území gubernie vznikla Ulianovská oblasť.
Slobodoukrajinská gubernia
1765 – 1780,
1797 – 1835
V rokoch 1781 – 1797 sa volala Charkovská gubernia.
Slonimská gubernia
1795 – 1796
V roku 1796 sa zlúčila s Litovskou guberniou.
Smolenská gubernia
12. december 1708 – 1719,
1728 – 1775, 179614. január 1929
V rokoch 1719 – 1728 bola súčasťou Rižskej gubernie a v rokoch 1775 – 1796 Smolenské miestodržiteľstvo.
Stavropoľská gubernia
5. máj 1847 – 1. júl 1924
Suvalská gubernia
1867 – 1920 (fakticky do 1915)
Šemachinská gubernia
1846 – 1859
Talinská gubernia
1719 – 1796
V rokoch 1783 – 1796 Talinské miestodržiteľstvo. V roku 1796 bola premenovaná na Estónsku guberniu.
Tambovská gubernia
1796 – 1928
Predchodcom gubernie bolo Tambovské miestodržiteľstvo, ktoré fungovalo v rokoch 1779 – 1796.
Tavridská gubernia
1802
Gubernia bola vytvorená po rozdelení Novoruskej gubernie.
Tbiliská gubernia
1846 – 1874
Od roku 1867 bola súčasťou Kutajsskej gubernie. V roku 1725 sa zlúčila s Voronežskou a 1793 Novoruskou guberniou.
Tverská gubernia
1775 – 1780, 1796 – 1917, 1917 – 1929
V rokoch 1780 – 1796 to bolo Tverské miestodržiteľstvo, ktoré vzniklo 25. novembra 1775.
Tobolská gubernia
1796 – 1919
Predchodcom Tobolskej gubernie bolo Tobolské miestodržiteľstvo, ktoré vzniklo v roku 1782. Po roku 1919 sa zmenila na Ťumenskú guberniu.
Tomská gubernia
25. február 1804 – 25. máj 1925
Tulská gubernia
9. marec 177719. september 1777,
1796 – 26. september 1937
Od 19. septembra 1777 do konca roka 1796 bolo zriadené Tulské miestodržiteľstvo.
Ufská gubernia
1865 – 14. jún 1922
Vznikla v roku 1865 rozdelením Orenburskej gubernie. Od 14. júna 1922 sa stala súčasťou Republiky Baškortostan.
Vilnianska gubernia
1795 – 1796
V roku 1796 sa spoločne so Slonimskou guberniou stali súčasťou Litovskej gubernie. V roku 1801 po jej rozdelení vznikli opäť Vilnianska a Grodnianska gubernia.
Viatská gubernia
1796 – 14. december 1929
Gubernii predchádzalo Viatské miestodržiteľstvo.
Vitebská gubernia
1802
Vladimírska gubernia
2. marec 1778 – 1929
Voznesenská gubernia
???? – 1796
V roku 1796 sa stala súčasťou Novoruskej gubernie.
Vologodská gubernia
1796 – 1918
Volynská gubernia
1796 – 1925
V rokoch 1792 – 1795 Izjaslavské, 1795 – 1796 Volynské miestodržiteľstvo a od roku 1796 gubernia.
Voronežská gubernia
1725 – 1779,
1796 – 1928
V rokoch 1779 – 1796 to bolo Voronežské miestodržiteľstvo.