Zoznam hepatík a liečiv ovplyvňujúcich biliárny systém

zoznamový článok projektov Wikimedia
Nasledujúci zoznam obsahuje kategórie ATC klasifikačného systému, prípadne do nich zaradené lieky. Ďalšie informácie pozri v článku Anatomicko-terapeuticko-chemický klasifikačný systém.


A05A Liečivá ovplyvňujúce biliárny systém

A05B Hepatoprotektíva, lipotropné látky

A05C Liečivá ovplyvňujúce biliárny systém a lipotropiká v kombinácii

Pozri aj upraviť