Zoznam hrobiek v Údolí kráľov

zoznamový článok projektov Wikimedia

Zoznam uvádza staroegyptské hrobky odkryté v Údolí kráľov západne od mesta Téby, dnes Luxor v Egypte.

Pohľad na Údolie kráľov
Mapa Údolia kráľov s vyznačením Východného (vpravo) a Západného údolia (vľavo).

Skratka KV pochádza z anglického Kings' Valley a označuje hrobky odkryté vo Východnom údolí. Hrobky v Západnom údolí nesú označenie WV (Western Valley).

Iné projekty upraviť

Externé odkazy upraviť