Otvoriť hlavné menu

Zoznam kultúrnych pamiatok v Modre

zoznamový článok projektov Wikimedia

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v meste Modra v okrese Pezinok.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR)[1].

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Hrob s náhrobníkom Nahrať súbor Hrob s náhrobníkom 0
(Cintorín)
KÚ: Modra

Poloha
107-472/1 Unifikovaný názov PO: hrob s náhrobníkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Stúr Ludovít; 1815-1856

Hrob Nahrať súbor Hrob 0
(Cintorín)
KÚ: Modra

Poloha
107-477/0 Unifikovaný názov PO: hrob

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Stúr Karol; 1811-1851,ucitel,knaz

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Pomník 0
(chotárna cast Snaudy)
KÚ: Modra

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
107-473/0 Unifikovaný názov PO: pomník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Stúr Ludovít; 1815-1856

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Miesto pamätné 0
(Holombecká dolina)
KÚ: Modra

Poloha
107-474/0 Unifikovaný názov PO: miesto pamätné

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Stúr Ludovít; Stúrova lavicka

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Tabuľa pamätná 0
(Harmónia-Na Polesí)
KÚ: Modra

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
107-482/0 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Filípek A. 1846-1927

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobník 0
(Cintorín)
KÚ: Modra

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
107-472/2 Unifikovaný názov PO: náhrobník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Stúr Ludovít; Pôvodný náhrobník

Kostol Nahrať súbor Kostol Dolná 67
(cintorín)
KÚ: Modra

Poloha
107-490/1 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Jána Krstitela;

Zvonica Nahrať súbor Zvonica 67
(cintorín)
KÚ: Modra

Poloha
107-490/2 Unifikovaný názov PO: zvonica

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Múr hradbový Nahrať súbor Múr hradbový 67
(cintorín)
KÚ: Modra

Poloha
107-490/3 Unifikovaný názov PO: múr hradbový

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Hrob s náhrobníkom 67
(cintorín)
KÚ: Modra

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
107-490/4 Unifikovaný názov PO: hrob s náhrobníkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kamen,zelezo; Choloniewsky Eduard

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Tabuľa pamätná 3040
(Harmónia-na horárni)
KÚ: Modra

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
107-481/0 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Stúr Ludovít; prevod na Záhorie

Múr hradbový Nahrať súbor Múr hradbový
(Okolo historic.jadra)
KÚ: Modra

Poloha
107-483/3 Unifikovaný názov PO: múr hradbový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Mestské hradby

Kostol Nahrať súbor Kostol Dolná ul. 1,
KÚ: Modra

Poloha
107-488/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ev.a.v. Nemecký kostol

Kaplnka Nahrať súbor Kaplnka Dolná ul. 2,
KÚ: Modra

Poloha
107-493/0 Unifikovaný názov PO: kaplnka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.P.M.Sneznej;

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Fara pamätná Dolná ul. 3,
KÚ: Modra

Poloha
107-475/1 Unifikovaný názov PO: fara pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Stúr Ludovít,Stúr Karol; pôsobisko Lud.a Karola Stúra

Tabuľa pamätná Nahrať súbor Tabuľa pamätná Dolná ul. 3
(Na budove fary)
KÚ: Modra

Poloha
107-475/2 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Stúr Ludovít,Stúr Karol; pôsobenie Lud.a Karola Stúra

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Dolná ul. 4,
KÚ: Modra

Poloha
107-10571/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Kostol Nahrať súbor Kostol Dolná ul. 5,
KÚ: Modra

Poloha
107-489/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ev.a.v. Slovenský kostol

Gymnázium pamätné Nahrať súbor Gymnázium pamätné Dolná ul. 24,
KÚ: Modra

Poloha
107-10572/1 Unifikovaný názov PO: gymnázium pamätné

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ev.a.v. Bývalé ev.gymnázium

Tabuľa pamätná i. Nahrať súbor Tabuľa pamätná i. Dolná ul. 24,
KÚ: Modra

Poloha
107-10572/2 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: gymnázium;

Tabuľa pamätná ii. Nahrať súbor Tabuľa pamätná ii. Dolná ul. 24,
KÚ: Modra

Poloha
107-10572/3 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: rektori gymnázia; PT rektorov gymnázia

Tabuľa pamätná iii. Nahrať súbor Tabuľa pamätná iii. Dolná ul. 24,
KÚ: Modra

Poloha
107-10572/4 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná iii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Obradovic D. 1739-1811,osvietenec

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom vinohradnícky Dolná ul. 28,30,
KÚ: Modra

Poloha
107-10573/0 Unifikovaný názov PO: dom vinohradnícky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom vinohradnícky Nahrať súbor Dom vinohradnícky Dolná ul. 48,50,
KÚ: Modra

Poloha
107-10574/0 Unifikovaný názov PO: dom vinohradnícky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nározný

Dom vinohradnícky Nahrať súbor Dom vinohradnícky Dolná ul. 66,
KÚ: Modra

Poloha
107-10577/0 Unifikovaný názov PO: dom vinohradnícky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom vinohradnícky Dolná ul. 82,
KÚ: Modra

Poloha
107-10578/0 Unifikovaný názov PO: dom vinohradnícky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom vinohradnícky Nahrať súbor Dom vinohradnícky Dolná ul. 84,86,
KÚ: Modra

Poloha
107-10579/0 Unifikovaný názov PO: dom vinohradnícky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Podstavec Nahrať súbor Podstavec Dolná ul.
(v parku pred cintorínom)
KÚ: Modra

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
107-492/1 Unifikovaný názov PO: podstavec

Bližšie určenie; zaužívaný názov: trojdielny; trojdielny podstavec

Kríž s korpusom Nahrať súbor Kríž s korpusom Dolná ul.
(v parku pred cintorínom)
KÚ: Modra

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
107-492/2 Unifikovaný názov PO: kríž s korpusom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Ukrizovaný Kristus; socha Krista na krízi

Socha i. Nahrať súbor Socha i. Dolná ul.
(v parku pred cintorínom)
KÚ: Modra

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
107-492/3 Unifikovaný názov PO: socha i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Panna Mária; socha Panny Márie

Socha ii. Nahrať súbor Socha ii. Dolná ul.
(v parku pred cintorínom)
KÚ: Modra

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
107-492/4 Unifikovaný názov PO: socha ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv.Ján Evanjelista; socha sv.Jána Evanjelistu

Socha iii. Nahrať súbor Socha iii. Dolná ul.
(v parku pred cintorínom)
KÚ: Modra

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
107-492/5 Unifikovaný názov PO: socha iii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv.Mária Magdaléna; socha Márie Magdalény

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom vinohradnícky Dolná ul. 54-56,
KÚ: Modra

Poloha
107-10575/0 Unifikovaný názov PO: dom vinohradnícky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom vinohradnícky Dukelská ul. 2,
KÚ: Modra

Poloha
107-10580/0 Unifikovaný názov PO: dom vinohradnícky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Dukelská ul. 4,
KÚ: Modra

Poloha
107-10581/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nározný

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom vinohradnícky Dukelská ul. 8,10,
KÚ: Modra

Poloha
107-10582/0 Unifikovaný názov PO: dom vinohradnícky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Dukelská ul. 11,
KÚ: Modra

Poloha
107-10583/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Dukelská ul. 17,19,
KÚ: Modra

Poloha
107-10584/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom vinohradnícky Dukelská ul. 25,27,
KÚ: Modra

Poloha
107-10585/0 Unifikovaný názov PO: dom vinohradnícky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Dukelská ul. 31,
KÚ: Modra

Poloha
107-10586/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nározný

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Park Horná ul. 0
(Pri kastieli)
KÚ: Modra

Poloha
107-487/2 Unifikovaný názov PO: park

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Mlyn vodný Horná ul. 4
(Na hornom predmestí)
KÚ: Modra

Poloha
107-11019/0 Unifikovaný názov PO: mlyn vodný

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Kaštieľ Nahrať súbor Kaštieľ Horná ul. 20,
KÚ: Modra

Poloha
107-487/1 Unifikovaný názov PO: kaštieľ

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom vinohradnícky Moyzesova ul. 2,4,
KÚ: Modra

Poloha
107-10587/0 Unifikovaný názov PO: dom vinohradnícky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nározný

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom vinohradnícky Moyzesova ul. 36,
KÚ: Modra

Poloha
107-11020/0 Unifikovaný názov PO: dom vinohradnícky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom vinohradnícky Moyzesova ul. 38,
KÚ: Modra

Poloha
107-10588/0 Unifikovaný názov PO: dom vinohradnícky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom vinohradnícky Moyzesova ul. 52,54,
KÚ: Modra

Poloha
107-10589/0 Unifikovaný názov PO: dom vinohradnícky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom vinohradnícky Moyzesova ul. 44,46,48,
KÚ: Modra

Poloha
107-11021/0 Unifikovaný názov PO: dom vinohradnícky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Bašta Nahrať súbor Bašta Slobody nám. 3,
KÚ: Modra

Poloha
107-483/2 Unifikovaný názov PO: bašta

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kruhová kruhová basta mests.opevnenia

Dom vinohradnícky Nahrať súbor Dom vinohradnícky Súkennícka ul. 25,
KÚ: Modra

Poloha
107-10590/0 Unifikovaný názov PO: dom vinohradnícky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Manufaktúra Nahrať súbor Manufaktúra Súkennícka ul. 41
(st.c.40)
KÚ: Modra

Poloha
107-2274/0 Unifikovaný názov PO: manufaktúra

Bližšie určenie; zaužívaný názov: majolika; Budova Majoliky

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Tabuľa pamätná Štúrova ul. 0
(Na múzeu L.Stúra)
KÚ: Modra

Poloha
107-478/0 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: výr.zalozenia mesta;

Fara pamätná Nahrať súbor Fara pamätná Štúrova ul. 1,
KÚ: Modra

Poloha
107-11022/1 Unifikovaný názov PO: fara pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ev.a.v.

Tabuľa pamätná Nahrať súbor Tabuľa pamätná Štúrova ul. 1
(Na ev.a.v.fare)
KÚ: Modra

Poloha
107-11022/2 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Zoch Samuel,Fajnor D. 1882-1928,1876-1933

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom vinohradnícky Štúrova ul. 9,
KÚ: Modra

Poloha
107-11023/0 Unifikovaný názov PO: dom vinohradnícky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom vinohradnícky Štúrova ul. 11,
KÚ: Modra

Poloha
107-10591/0 Unifikovaný názov PO: dom vinohradnícky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Štúrova ul. 13,
KÚ: Modra

Poloha
107-485/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový;

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom vinohradnícky Štúrova ul. 15,17,
KÚ: Modra

Poloha
107-11024/0 Unifikovaný názov PO: dom vinohradnícky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom vinohradnícky Štúrova ul. 19,
KÚ: Modra

Poloha
107-10592/0 Unifikovaný názov PO: dom vinohradnícky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom vinohradnícky Štúrova ul. 24,
KÚ: Modra

Poloha
107-10602/0 Unifikovaný názov PO: dom vinohradnícky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Štúrova ul. 25,
KÚ: Modra

Poloha
107-11025/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom vinohradnícky Štúrova ul. 26,
KÚ: Modra

Poloha
107-10603/0 Unifikovaný názov PO: dom vinohradnícky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky pamätný Štúrova ul. 28,
KÚ: Modra

Poloha
107-10604/1 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky pamätný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Westsik Viliam; 1883-1976,vedec,polnohosp

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Tabuľa pamätná Štúrova ul. 28,
KÚ: Modra

Poloha
107-10604/2 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Westsik Viliam; 1883-1976,vedec,polnohosp

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom vinohradnícky Štúrova ul. 32,
KÚ: Modra

Poloha
107-10605/0 Unifikovaný názov PO: dom vinohradnícky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Štúrova ul. 39,
KÚ: Modra

Poloha
107-11026/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom vinohradnícky Štúrova ul. 42,
KÚ: Modra

Poloha
107-10606/0 Unifikovaný názov PO: dom vinohradnícky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom vinohradnícky Štúrova ul. 44,
KÚ: Modra

Poloha
107-10607/0 Unifikovaný názov PO: dom vinohradnícky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom vinohradnícky Štúrova ul. 53,55,
KÚ: Modra

Poloha
107-10594/0 Unifikovaný názov PO: dom vinohradnícky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Štúrova ul. 54,
KÚ: Modra

Poloha
107-10608/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový Bývalá radnica

Kostol Nahrať súbor Kostol Štúrova ul. 58,
KÚ: Modra

Poloha
107-10952/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Stefana;

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom vinohradnícky Štúrova ul. 59,
KÚ: Modra

Poloha
107-10595/0 Unifikovaný názov PO: dom vinohradnícky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Štúrova ul. 60,
KÚ: Modra

Poloha
107-11027/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Štúrova ul. 61,
KÚ: Modra

Poloha
107-486/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Štúrova ul. 62,
KÚ: Modra

Poloha
107-10609/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Štúrova ul. 64,
KÚ: Modra

Poloha
107-10610/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Štúrova ul. 68,
KÚ: Modra

Poloha
107-10611/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky pamätný Štúrova ul. 81,
KÚ: Modra

Poloha
107-468/1 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky pamätný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Stúr Ludovít; Schnellovský dom

Tabuľa pamätná Nahrať súbor Tabuľa pamätná Štúrova ul. 81
(Na dome c.81)
KÚ: Modra

Poloha
107-468/2 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Stúr Ludovít; 1815-1856

Dom meštiansky pamätný Nahrať súbor Dom meštiansky pamätný Štúrova ul. 84,
KÚ: Modra

Poloha
107-470/1 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky pamätný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový Emreszovský dom

Tabuľa pamätná Nahrať súbor Tabuľa pamätná Štúrova ul. 84
(Na dome c.84)
KÚ: Modra

Poloha
107-470/2 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Stúr Ludovít; 1815-1856

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom vinohradnícky Štúrova ul. 85,
KÚ: Modra

Poloha
107-10596/0 Unifikovaný názov PO: dom vinohradnícky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom vinohradnícky Štúrova ul. 86,
KÚ: Modra

Poloha
107-10612/0 Unifikovaný názov PO: dom vinohradnícky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom vinohradnícky Štúrova ul. 87,89,
KÚ: Modra

Poloha
107-10597/0 Unifikovaný názov PO: dom vinohradnícky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Štúrova ul. 91,
KÚ: Modra

Poloha
107-10598/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom vinohradnícky Štúrova ul. 93,95,
KÚ: Modra

Poloha
107-10599/0 Unifikovaný názov PO: dom vinohradnícky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Štúrova ul. 103,
KÚ: Modra

Poloha
107-10614/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom vinohradnícky Štúrova ul. 104,106,
KÚ: Modra

Poloha
107-10613/0 Unifikovaný názov PO: dom vinohradnícky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom vinohradnícky Štúrova ul. 105,107,
KÚ: Modra

Poloha
107-10600/0 Unifikovaný názov PO: dom vinohradnícky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom vinohradnícky Štúrova ul. 108,
KÚ: Modra

Poloha
107-11028/0 Unifikovaný názov PO: dom vinohradnícky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom vinohradnícky Štúrova ul. 112,
KÚ: Modra

Poloha
107-11029/0 Unifikovaný názov PO: dom vinohradnícky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Štúrova ul. 113,
KÚ: Modra

Poloha
107-10601/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom vinohradnícky Štúrova ul. 115,
KÚ: Modra

Poloha
107-11030/0 Unifikovaný názov PO: dom vinohradnícky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Brána opevnenia Nahrať súbor Brána opevnenia Štúrova ul. 128,
KÚ: Modra

Poloha
107-483/1 Unifikovaný názov PO: brána opevnenia

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Horná brána

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom vinohradnícky Štúrova ul. 45,47,49,
KÚ: Modra

Poloha
107-10593/0 Unifikovaný názov PO: dom vinohradnícky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Pomník Štúrovo nám. 0
(Na námestí)
KÚ: Modra

Poloha
107-10035/0 Unifikovaný názov PO: pomník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: stúrovci;

Modranský sirotinec Nahrať súbor Modranský sirotinec Vajanského ul. 77
KÚ: Modra

Poloha
107-12010/0 Unifikovaný názov PO: modranský sirotinec

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér - Modranský sirotinec

Dom meštiansky pamätný Nahrať súbor Dom meštiansky pamätný Samuela Zocha ul. 10,
KÚ: Modra

Poloha
107-479/1 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky pamätný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Malinovský R.J. 1898-1967,marsal

Tabuľa pamätná Nahrať súbor Tabuľa pamätná Samuela Zocha ul. 10
(Na dome c.10)
KÚ: Modra

Poloha
107-479/2 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Malinovský R.J. 1898-1967,marsal


Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    •   – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    •   – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
  Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing ( KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty