Zoznam kultúrnych pamiatok v Podolínci

zoznamový článok projektov Wikimedia
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Zoznam kultúrnych pamiatok v meste Podolínec v okrese Stará Ľubovňa.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Bašta Nahrať súbor Bašta
KÚ: Podolínec

Poloha
710-922/1 Unifikovaný názov PO: bašta

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Kaplnka Nahrať súbor Kaplnka
KÚ: Podolínec

Poloha
710-1950/0 Unifikovaný názov PO: kaplnka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k. sv. Jána Nepomuckého

Kostol
Nahrať súbor
Kostol
č. 1
KÚ: Podolínec

Poloha
710-941/1 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k. Nanebovzatia Panny Márie; stredoveká nástenná maľba

Zvonica
Nahrať súbor
Zvonica
č. 2
KÚ: Podolínec

Poloha
710-941/2 Unifikovaný názov PO: zvonica

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Kláštor piaristov
Nahrať súbor
Kláštor piaristov
č. 109
KÚ: Podolínec

Poloha
710-942/1 Unifikovaný názov PO: kláštor piaristov

Bližšie určenie; zaužívaný názov: piaristický

Kostol
Nahrať súbor
Kostol 109
KÚ: Podolínec

Poloha
710-942/2 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k. sv. Stanislava; piaristický

Tabuľa pamätná Nahrať súbor Tabuľa pamätná Kláštorná ul. 109
KÚ: Podolínec

Poloha
710-942/3 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Krúdy Gyula; 1878 - 1933, spisovateľ

Kaplnka
Nahrať súbor
Kaplnka
č. 331
KÚ: Podolínec

Poloha
710-944/0 Unifikovaný názov PO: kaplnka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k. sv. Anny

Radnica Nahrať súbor Radnica Mariánske nám. 3
KÚ: Podolínec

Poloha
710-3951/0 Unifikovaný názov PO: radnica

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Mariánske nám. 5
KÚ: Podolínec

Poloha
710-924/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Mariánske nám. 7
KÚ: Podolínec

Poloha
710-925/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Mariánske nám. 8
KÚ: Podolínec

Poloha
710-926/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Mariánske nám. 9
KÚ: Podolínec

Poloha
710-3952/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Mariánske nám. 10
KÚ: Podolínec

Poloha
710-927/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Mariánske nám. 11
KÚ: Podolínec

Poloha
710-3953/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Mariánske nám. 12
KÚ: Podolínec

Poloha
710-3954/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Mariánske nám. 13
KÚ: Podolínec

Poloha
710-928/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Mariánske nám. 14
KÚ: Podolínec

Poloha
710-3955/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Mariánske nám. 15
KÚ: Podolínec

Poloha
710-929/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Mariánske nám. 16
KÚ: Podolínec

Poloha
710-930/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Mariánske nám. 17
KÚ: Podolínec

Poloha
710-931/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Mariánske nám. 18
KÚ: Podolínec

Poloha
710-3956/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Mariánske nám. 19
KÚ: Podolínec

Poloha
710-932/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fara Nahrať súbor Fara Mariánske nám. 20
KÚ: Podolínec

Poloha
710-3957/0 Unifikovaný názov PO: fara

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Mariánske nám. 21
KÚ: Podolínec

Poloha
710-3958/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Mariánske nám. 22
KÚ: Podolínec

Poloha
710-3959/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Mariánske nám. 23
KÚ: Podolínec

Poloha
710-3960/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Mariánske nám. 24
KÚ: Podolínec

Poloha
710-3961/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Mariánske nám. 25
KÚ: Podolínec

Poloha
710-3962/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Mariánske nám. 26
KÚ: Podolínec

Poloha
710-933/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrušená NKP

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Mariánske nám. 29
KÚ: Podolínec

Poloha
710-3963/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: priechodový,nárožný

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Mariánske nám. 35
KÚ: Podolínec

Poloha
710-3964/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Mariánske nám. 36
KÚ: Podolínec

Poloha
710-934/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Mariánske nám. 37
KÚ: Podolínec

Poloha
710-935/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Mariánske nám. 38
KÚ: Podolínec

Poloha
710-3965/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Mariánske nám. 39
KÚ: Podolínec

Poloha
710-3966/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Mariánske nám. 40
KÚ: Podolínec

Poloha
710-3967/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Mariánske nám. 41
KÚ: Podolínec

Poloha
710-3968/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Mariánske nám. 42
KÚ: Podolínec

Poloha
710-3969/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Mariánske nám. 43
KÚ: Podolínec

Poloha
710-3970/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Mariánske nám. 44
KÚ: Podolínec

Poloha
710-3971/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Mariánske nám. 45
KÚ: Podolínec

Poloha
710-3972/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Mariánske nám. 46
KÚ: Podolínec

Poloha
710-3973/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Mariánske nám. 47
KÚ: Podolínec

Poloha
710-3974/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Mariánske nám. 48
KÚ: Podolínec

Poloha
710-3975/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Mariánske nám. 49
KÚ: Podolínec

Poloha
710-3976/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Mariánske nám. 50
KÚ: Podolínec

Poloha
710-936/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Mariánske nám. 51
KÚ: Podolínec

Poloha
710-3977/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Mariánske nám. 52
KÚ: Podolínec

Poloha
710-3978/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Mariánske nám. 53
KÚ: Podolínec

Poloha
710-3979/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Mariánske nám. 54
KÚ: Podolínec

Poloha
710-3980/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Mariánske nám. 55
KÚ: Podolínec

Poloha
710-3981/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Mariánske nám. 56
KÚ: Podolínec

Poloha
710-3982/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Mariánske nám. 58
KÚ: Podolínec

Poloha
710-3983/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Mariánske nám. 60
KÚ: Podolínec

Poloha
710-3984/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Mariánske nám. 61
KÚ: Podolínec

Poloha
710-3985/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Mariánske nám. 62
KÚ: Podolínec

Poloha
710-3986/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Mariánske nám. 63
KÚ: Podolínec

Poloha
710-937/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Mariánske nám. 64
KÚ: Podolínec

Poloha
710-3987/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Mariánske nám. 67
KÚ: Podolínec

Poloha
710-3988/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Mariánske nám. 68
KÚ: Podolínec

Poloha
710-938/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Vansovej ul.
KÚ: Podolínec

Poloha
710-3992/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: meštiansky dom

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Zimná ul. 9
KÚ: Podolínec

Poloha
710-3990/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    •   – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    •   – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
  Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing ( KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty